Veřejná zakázka: VZ22/2019 - Provozování zaměstnanecké jídelny a bufetu v atriu

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 748
Systémové číslo: P19V00000058
Evidenční číslo zadavatele: VZ22/2019
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2019-030471
Datum zahájení: 05.09.2019
Předběžný zájem vyjádřit do: 20.09.2019 12:00
Žádost o účast podat do: 27.09.2019 12:00
Nabídku podat do: 11.11.2019 12:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: VZ22/2019 - Provozování zaměstnanecké jídelny a bufetu v atriu
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem této koncese je zajištění provozování zaměstnanecké jídelny Českého rozhlasu v budově C a bufetu pro zaměstnance v atriu budovy B v sídle zadavatele.

V rámci tohoto zadávacího řízení bude uzavřena nájemní smlouva na zaměstnaneckou jídelnu (zahrnující jak věci nemovité, tak i věci movité), nájemní smlouva na bufet v atriu (zahrnující jak věci nemovité, tak i věci movité) a smlouva o zajištění stravování. Všechny smlouvy budou uzavřeny s jedním a tím samým účastníkem, který podá nabídku v rámci tohoto zadávacího řízení a který se na základě provedeného hodnocení umístí na 1. místě v pořadí.

Nájemní smlouva na zaměstnaneckou jídelnu bude uzavřena na období nejdříve od 21. 12. 2019 do 31. 12. 2023, přičemž nájemné se bude platit nejdříve od 1. 1. 2020. Předmětem plnění této smlouvy bude pronájem zaměstnanecké jídelny zadavatele včetně kuchyně a dalšího zázemí. Konkrétní podmínky a specifikace jsou uvedeny v příloze č. 2.1 – Závazný návrh nájemní smlouvy na zaměstnaneckou jídelnu a příloze č. 2.3 – Položkový seznam zadávací dokumentace.

Nájemní smlouva na bufet v atriu bude uzavřena na období nejdříve od 21. 12. 2019 do 31. 12. 2023, přičemž nájemné se bude platit nejdříve od 1. 1. 2020. Předmětem plnění této smlouvy bude pronájem bufetu v atriu budovy B zadavatele (kavárny určené pro zaměstnance zadavatele) včetně zázemí. Konkrétní podmínky a specifikace jsou uvedeny v příloze č. 3.1 – Závazný návrh nájemní smlouvy na bufet v atriu a příloze č. 3.3 – Položkový seznam zadávací dokumentace.

Smlouva o stravování bude uzavřena na období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2023. Předmětem plnění této smlouvy bude stanovení podmínek zadavatele, dle kterých bude probíhat provoz zaměstnanecké jídelny v budově C a bufetu v atriu v budově B. Konkrétní požadavky zadavatele na provoz obou zařízení, obsah nabídky a dalších povinností dodavatele jsou uvedeny v příloze č. 4.1 – Závazný návrh smlouvy o zajištění stravování a v příloze č. 4.2 – Podmínky poskytování služeb zadávací dokumentace.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: užší řízení zahájené předběžným oznámením
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 35 175 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Český rozhlas
 • IČO: 45245053
 • Poštovní adresa:
  Vinohradská 12
  120 99 Praha 2
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60052458

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://verejnezakazky.rozhlas.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky