Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: VZ22/2019 - Provozování zaměstnanecké jídelny a bufetu v atriu
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem této koncese je zajištění provozování zaměstnanecké jídelny Českého rozhlasu v budově C a bufetu pro zaměstnance v atriu budovy B v sídle zadavatele.

V rámci tohoto zadávacího řízení bude uzavřena nájemní smlouva na zaměstnaneckou jídelnu (zahrnující jak věci nemovité, tak i věci movité), nájemní smlouva na bufet v atriu (zahrnující jak věci nemovité, tak i věci movité) a smlouva o zajištění stravování. Všechny smlouvy budou uzavřeny s jedním a tím samým účastníkem, který podá nabídku v rámci tohoto zadávacího řízení a který se na základě provedeného hodnocení umístí na 1. místě v pořadí.

Nájemní smlouva na zaměstnaneckou jídelnu bude uzavřena na období nejdříve od 21. 12. 2019 do 31. 12. 2023, přičemž nájemné se bude platit nejdříve od 1. 1. 2020. Předmětem plnění této smlouvy bude pronájem zaměstnanecké jídelny zadavatele včetně kuchyně a dalšího zázemí. Konkrétní podmínky a specifikace jsou uvedeny v příloze č. 2.1 – Závazný návrh nájemní smlouvy na zaměstnaneckou jídelnu a příloze č. 2.3 – Položkový seznam zadávací dokumentace.

Nájemní smlouva na bufet v atriu bude uzavřena na období nejdříve od 21. 12. 2019 do 31. 12. 2023, přičemž nájemné se bude platit nejdříve od 1. 1. 2020. Předmětem plnění této smlouvy bude pronájem bufetu v atriu budovy B zadavatele (kavárny určené pro zaměstnance zadavatele) včetně zázemí. Konkrétní podmínky a specifikace jsou uvedeny v příloze č. 3.1 – Závazný návrh nájemní smlouvy na bufet v atriu a příloze č. 3.3 – Položkový seznam zadávací dokumentace.

Smlouva o stravování bude uzavřena na období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2023. Předmětem plnění této smlouvy bude stanovení podmínek zadavatele, dle kterých bude probíhat provoz zaměstnanecké jídelny v budově C a bufetu v atriu v budově B. Konkrétní požadavky zadavatele na provoz obou zařízení, obsah nabídky a dalších povinností dodavatele jsou uvedeny v příloze č. 4.1 – Závazný návrh smlouvy o zajištění stravování a v příloze č. 4.2 – Podmínky poskytování služeb zadávací dokumentace.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://verejnezakazky.rozhlas.cz)
Kontakt: Mgr. Tomáš Vávra
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: užší řízení zahájené předběžným oznámením
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum pro předběžný zájem: 20.09.2019 12:00
Datum pro žádosti o účast: 27.09.2019 12:00
Datum předložení nabídky:
Datum zahájení: 05.09.2019 15:30
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: