Veřejné zakázky Českého rozhlasu

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Český rozhlas
IČO: 45245053
ID profilu zadavatele ve VVZ: 60052458
Předchozí profil(y) zadavatele: http://www.rozhlas.cz/informace/verejnezakazky

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

Zájemci o realizaci VZ / dodavatelé:
  • Pro vyžádání odborné pomoci při registraci, při podávání nabídek k VZ, nebo v případě technických problémů se systémem E-ZAK, prosím kontaktujte pracovníky podpory - Helpdesk QCM: tel. +420 538 702 719, e-mail: .
  • V případě dotazů ke konkrétní veřejné zakázce, kontaktujte prosím kontaktní osobu uvedeného veřejného zadavatele, kterou naleznete ve výzvě, nebo v zadávací dokumentaci.

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
MR13/2021 - IPT - rozšíření
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.04.2021 21.04.2021 11:00
MR17/2021 - Údržba zahrad v regionech ČRo – část 2 a 8 – II
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.04.2021 26.04.2021 10:00
VZ3/2021 - Bezpečnostní služby pro Český rozhlas
nadlimitní Příjem nabídek 09.04.2021 10.05.2021 11:00
VZ11/2021 - Zajištění propagačních (reklamních) předmětů
nadlimitní Příjem nabídek 29.03.2021 29.04.2021 11:00
VZ4/2021 - Nákup vozidel pro Český rozhlas - rok 2021
podlimitní Příjem nabídek 26.03.2021 19.04.2021 11:00
VZ05/2021 - Dynamický nákupní systém – Zajištění mediálního prostoru
nadlimitní Prokazování kvalifikace 23.03.2021 23.04.2021 12:00
VZ7/2021 - Dodávky náhradních dílů a komponent IT
nadlimitní Prokazování kvalifikace 23.03.2021 23.04.2021 11:00
VZ9/2021 - Obnova DAW
podlimitní Hodnocení 16.03.2021 01.04.2021 11:00
MR12/2021 - Rekonstrukce multimediálního zázemí pro odbavování živého střihu ze studií ČRo
VZ malého rozsahu Hodnocení 15.03.2021 23.03.2021 11:00
ČRo - Římská 13 - 1. etapa obnovy VZT jednotek
podlimitní Příjem nabídek 10.03.2021 26.04.2021 11:00
MR7/2021 - Údržba zahrad v regionech ČRo
VZ malého rozsahu Hodnocení 09.03.2021 22.03.2021 11:00
VZ61/2020 - Svoz odpadu
podlimitní Hodnocení 03.03.2021 19.03.2021 11:00
MR9/2021 - Cisco podpora
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 23.02.2021 03.03.2021 11:00
MR5/2021 - ČRo Sever - odvětrání půdy
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 19.02.2021 10.03.2021 10:00
MR6/2021- ČRo Plzeň-zdvihací plošina pro vozíčkáře - II
VZ malého rozsahu Hodnocení 17.02.2021 19.03.2021 11:00
všechny zakázky