Veřejné zakázky Českého rozhlasu

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Český rozhlas
IČO: 45245053
ID profilu zadavatele ve VVZ: 60052458
Předchozí profil(y) zadavatele: http://www.rozhlas.cz/informace/verejnezakazky

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 1.98 MB) a manuálu appletu elektronického podpisu (pdf, 862.47 KB).

Zájemci o realizaci VZ / dodavatelé:
  • Pro vyžádání odborné pomoci při registraci, při podávání nabídek k VZ, nebo v případě technických problémů se systémem E-ZAK, prosím kontaktujte pracovníky podpory - Helpdesk QCM: tel. +420 538 702 719, e-mail: .
  • V případě dotazů ke konkrétní veřejné zakázce, kontaktujte prosím kontaktní osobu uvedeného veřejného zadavatele, kterou naleznete ve výzvě, nebo v zadávací dokumentaci.

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
MR16/2018 - ČRo Římská 13 - výdejna občerstvení v atriu v 3. NP - II
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 12.06.2018 21.06.2018 11:00
MR22/2018 - Oprava střechy garáže ČRo Vinohradská 12
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 11.06.2018 25.06.2018 10:00
MR21/2018 - Vývoj řešení pro Drupal 7 a/nebo Drupal 8
VZ malého rozsahu Hodnocení 06.06.2018 18.06.2018 11:00
MR19/2018 - Antivir a antispam
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 04.06.2018 15.06.2018 10:00
MR17/2018 - Dodávka a montáž klimatizačních sestav v objektu ČRo Karlovy Vary
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 31.05.2018 08.06.2018 11:00
VZ12/2018 - Nábytek pro Český rozhlas
nadlimitní Příjem nabídek 30.05.2018 25.07.2018 11:00
Výzva k předběžným tržním konzultacím pro veřejnou zakázku "Servis, opravy, funkční zkoušky a pravidelné kontroly provozuschopnosti na systémech EPS a PBZ, ve všech objektech ČRo"
podlimitní Zadávání VZ 24.05.2018 08.06.2018 16:00
Výzva k předběžným tržním konzultacím pro veřejnou zakázku "Servis, opravy, funkční zkoušky a pravidelné kontroly provozuschopnosti na systémech PZTS a CCTV, ve všech objektech ČRo"
podlimitní Zadávání VZ 24.05.2018 07.06.2018 16:00
MR18/2018 - Nákup strun a příslušenství pro smyčcové skupiny Symfonického orchestru Českého rozhlasu
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 22.05.2018 30.05.2018 10:00
MR15/2018 - Akustické a stavební úpravy vysílacího pracoviště ČRo Karlovy Vary
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 09.05.2018 17.05.2018 10:00
VZ10/2018 - Support a rozšíření systému pro studiovou IP telefonii - PhoneBOX
podlimitní Hodnocení 02.05.2018 21.05.2018 11:00
MR11/2018 - Nákup hudebních dechových nástrojů pro SOČR 2018
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 30.04.2018 18.05.2018 11:00
MR14/2018 - Poskytování mediálního archivu a monitoringu médií
VZ malého rozsahu Hodnocení 27.04.2018 11.05.2018 11:00
VZ09/2018 - Servisní prohlídky, údržba, opravy, havarijní opravy, revize a kontroly chladicích jednotek s množstvím chladiva nad 300 kg, oddělených kondenzátorů a detektorů úniku chladiva
podlimitní Vyhodnoceno 26.04.2018 17.05.2018 11:00
MR13/2018 - Poskytování přepisů
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 24.04.2018 07.05.2018 11:00
všechny zakázky