Veřejné zakázky Českého rozhlasu

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Český rozhlas
IČO: 45245053
ID profilu zadavatele ve VVZ: 60052458
Předchozí profil(y) zadavatele: http://www.rozhlas.cz/informace/verejnezakazky

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 1.97 MB) a manuálu appletu elektronického podpisu (pdf, 862.47 KB).

Zájemci o realizaci VZ / dodavatelé:
  • Pro vyžádání odborné pomoci při registraci, při podávání nabídek k VZ, nebo v případě technických problémů se systémem E-ZAK, prosím kontaktujte pracovníky podpory - Helpdesk QCM: tel. +420 538 702 719, e-mail: .
  • V případě dotazů ke konkrétní veřejné zakázce, kontaktujte prosím kontaktní osobu uvedeného veřejného zadavatele, kterou naleznete ve výzvě, nebo v zadávací dokumentaci.

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
VZ05/2017 - Speciální přenosový vůz pro účely ČRo v Brně
podlimitní Příjem nabídek 18.04.2017 10.05.2017 11:00
MR07/2017 Oracle 2017
VZ malého rozsahu Hodnocení 04.04.2017 12.04.2017 10:00
MR10/2017 Oracle - HSM
VZ malého rozsahu Hodnocení 04.04.2017 12.04.2017 10:00
MR09/2017 - ČRo Ostrava - II. etapa rekonstrukce budovy č. 4 - PD
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 23.03.2017 07.04.2017 10:00
VZ03/2017 - ČRo Brno - rekonstrukce objektu Beethovenova č.p. 25/4 - PD
podlimitní Hodnocení 21.03.2017 11.04.2017 10:00
MR08/2017 - Obnova časového centra Praha
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 20.03.2017 31.03.2017 10:00
VZ04/2017 - Svoz odpadu
podlimitní Vyhodnoceno 20.03.2017 05.04.2017 11:00
VZ02/2017 - Nákup sedacího nábytku pro Český rozhlas
podlimitní Vyhodnoceno 01.03.2017 30.03.2017 11:00
MR04/2017 - Mobilní studio ČRo Dvojka
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 27.02.2017 13.03.2017 10:00
VZ032/2016 - Právní služby pro potřeby Českého rozhlasu a Rady Českého rozhlasu
podlimitní Zadávání VZ 09.02.2017 13.03.2017 11:00
VZ01/2017 - ČRo Římská 15 - rekonstrukce VZT, klimatizace a vytápění
podlimitní Vyhodnoceno 06.02.2017 10.03.2017 11:00
MR36/2016 - Reklamní nafukovadlo - postava Ušouna Rušouna pro Rádio Junior
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 29.11.2016 07.12.2016 10:00
MR37/2016 - Skákací hrad pro regionální stanice českého rozhlasu
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 28.11.2016 06.12.2016 10:00
MR31/2016 - Nafukovací stany pro celoplošné a regionílní stanice
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 28.11.2016 06.12.2016 10:00
VZ016/2016 - Pojišťovací služby pro ČRo - Cestovní pojištění
nadlimitní Vyhodnoceno 27.09.2016 16.12.2016 10:00
všechny zakázky