Veřejné zakázky Českého rozhlasu

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Český rozhlas
IČO: 45245053
ID profilu zadavatele ve VVZ: 60052458
Předchozí profil(y) zadavatele: http://www.rozhlas.cz/informace/verejnezakazky

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 1.97 MB) a manuálu appletu elektronického podpisu (pdf, 862.47 KB).

Zájemci o realizaci VZ / dodavatelé:
  • Pro vyžádání odborné pomoci při registraci, při podávání nabídek k VZ, nebo v případě technických problémů se systémem E-ZAK, prosím kontaktujte pracovníky podpory - Helpdesk QCM: tel. +420 538 702 719, e-mail: .
  • V případě dotazů ke konkrétní veřejné zakázce, kontaktujte prosím kontaktní osobu uvedeného veřejného zadavatele, kterou naleznete ve výzvě, nebo v zadávací dokumentaci.

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
MR29/2017 - Podpora IBM AIX serverů
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 19.09.2017 02.10.2017 10:00
MR16/2017 - II - Dodávky datových nosičů
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 06.09.2017 18.09.2017 10:00
VZ14/2017 - Právní služby v oblasti mediálního práva
podlimitní Zadávání VZ 31.08.2017 02.10.2017 11:00
MR27/2017 - Aktualizace ovládání požárně bezpečnostních zařízení (PBZ) na nové ústředny EPS v ČRo Praha 2
VZ malého rozsahu Hodnocení 15.08.2017 23.08.2017 11:00
MR20/2017 - Rekonstrukce EPS, PZTS a silnoproudu v ČRo Ústí nad Labem
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 18.07.2017 02.08.2017 10:00
VZ05/2017 - Speciální přenosový vůz pro účely ČRo v Brně
podlimitní Vyhodnoceno 18.04.2017 10.05.2017 11:00
VZ032/2016 - Právní služby pro potřeby Českého rozhlasu a Rady Českého rozhlasu
podlimitní Zadávání VZ 09.02.2017 13.03.2017 11:00
MR018/2016 Nákup hudebních dechových nástrojů pro Symfonický orchestr ČRo
VZ malého rozsahu Hodnocení 28.07.2016 04.08.2016 10:00
MR60/2014/I - Mobilní aplikace Zprávy ČRo
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 04.06.2014 20.06.2014 12:00
MR60/2014/II - Mobilní aplikace pro poslech stanic
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 04.06.2014 20.06.2014 12:00
všechny zakázky