Veřejné zakázky Českého rozhlasu

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Český rozhlas
IČO: 45245053
ID profilu zadavatele ve VVZ: 60052458
Předchozí profil(y) zadavatele: http://www.rozhlas.cz/informace/verejnezakazky

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 1.97 MB) a manuálu appletu elektronického podpisu (pdf, 862.47 KB).

Zájemci o realizaci VZ / dodavatelé:
  • Pro vyžádání odborné pomoci při registraci, při podávání nabídek k VZ, nebo v případě technických problémů se systémem E-ZAK, prosím kontaktujte pracovníky podpory - Helpdesk QCM: tel. +420 538 702 719, e-mail: .
  • V případě dotazů ke konkrétní veřejné zakázce, kontaktujte prosím kontaktní osobu uvedeného veřejného zadavatele, kterou naleznete ve výzvě, nebo v zadávací dokumentaci.

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
MR41/2017 - Nákladní přeprava včetně odborné manipulace pro Symfonický orchestr ČRo
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 11.12.2017 19.12.2017 10:00
MR39/2017 - Výměna záložních zdrojů elektrické energie UPS
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 30.11.2017 13.12.2017 10:00
MR38/2017 - SW podpora redakčního systému iNEWS
VZ malého rozsahu Hodnocení 27.11.2017 06.12.2017 11:00
VZ15/2017 - Obnova centra počítačové sítě
podlimitní Vyhodnoceno 14.11.2017 01.12.2017 11:00
MR34/2017 - Audio procesory a převodníky
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 06.11.2017 23.11.2017 11:00
MR19/2017 - SOČR - nákup dechových hudebních nástrojů 2017
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 02.11.2017 15.11.2017 11:00
VZ20/2017 - Nákup reprezentativního vozidla pro potřeby ČRo
nadlimitní Příjem nabídek 02.11.2017 22.12.2017 11:00
VZ07/2017 - Upgrade VMware
podlimitní Vyhodnoceno 27.10.2017 14.11.2017 14:00
VZ18/2017 - Dodávání vizuálního obsahu na webové stránky Českého rozhlasu - část 1. a část 3.
podlimitní Vyhodnoceno 24.10.2017 15.11.2017 13:00
VZ14/2017 - Právní služby v oblasti mediálního práva
podlimitní Zadávání VZ 31.08.2017 02.10.2017 11:00
MR20/2017 - Rekonstrukce EPS, PZTS a silnoproudu v ČRo Ústí nad Labem
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 18.07.2017 02.08.2017 10:00
VZ05/2017 - Speciální přenosový vůz pro účely ČRo v Brně
podlimitní Vyhodnoceno 18.04.2017 10.05.2017 11:00
VZ032/2016 - Právní služby pro potřeby Českého rozhlasu a Rady Českého rozhlasu
podlimitní Zadávání VZ 09.02.2017 13.03.2017 11:00
MR018/2016 Nákup hudebních dechových nástrojů pro Symfonický orchestr ČRo
VZ malého rozsahu Hodnocení 28.07.2016 04.08.2016 10:00
MR60/2014/II - Mobilní aplikace pro poslech stanic
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 04.06.2014 20.06.2014 12:00
všechny zakázky