Přehled veřejných zakázek ve stavu příjem nabídek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
MR12/2020 - Smluvní přeprava taxi pro Český rozhlas
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 08.04.2020 23.04.2020 14:00
VZ12/2020 - Nákup osobních vozidel pro potřeby Českého rozhlasu
nadlimitní Příjem nabídek 03.04.2020 08.05.2020 11:00
MR08/2020 - ČRo Plzeň – výměna oken v 1.NP
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 01.04.2020 16.04.2020 11:00
VZ13/2020 - Servis, údržba, opravy, havarijní opravy, revize a kontroly VRV systémů, klimatizačních jednotek, VZT zařízení v objektech ČRo
podlimitní Příjem nabídek 26.03.2020 22.04.2020 12:00
VZ08/2020 - Zajištění propagačních (reklamních) předmětů
nadlimitní Příjem nabídek 11.03.2020 21.04.2020 11:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016