Veřejná zakázka: VZ18/2020 - Výzkumy pro potřeby Českého rozhlasu

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 850
Systémové číslo: P20V00000064
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2020-019979
Datum zahájení: 11.06.2020
Nabídku podat do: 14.07.2020 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: VZ18/2020 - Výzkumy pro potřeby Českého rozhlasu
 • Druh veřejné zakázky: Služby
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je zajišťování (realizace) hlavních typů výzkumu užívaných pro potřeby programu a marketingu Českého rozhlasu.

Celková předpokládaná hodnota veřejné zakázky rozhodná pro určení režimu veřejné zakázky činí 24.000.000,- Kč (slovy: dvacet čtyři milionů korun českých) bez DPH, přičemž předpokládaná hodnota rámcových dohod na poskytování služeb vzešlých z této veřejné zakázky činí 22.000.000,- Kč (slovy: dvacet dva milionů korun českých) bez DPH. Zadavatel stanovil celkovou předpokládanou hodnotu veřejné zakázky s ohledem na sčítání hodnoty s obdobným předmětem plnění v jiných veřejných zakázkách.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 22 000 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Hlavní město Praha

Zadavatel

 • Úřední název: Český rozhlas
 • IČO: 45245053
 • Poštovní adresa:
  Vinohradská 12
  120 99 Praha 2
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60052458

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://verejnezakazky.rozhlas.cz)

Kontakt

Části veřejné zakázky

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy