Veřejná zakázka: VZ18/2019 - Dodávky serverů, diskových úložišť, příslušenství a software

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 745
Systémové číslo: P19V00000055
Evidenční číslo zadavatele: VZ18/2019
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 27.08.2019
Nabídku podat do: 20.11.2019 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: VZ18/2019 - Dodávky serverů, diskových úložišť, příslušenství a software
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky
 • Zakázka na rámcovou dohodu.

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody na období čtyř let od účinnosti rámcové dohody mezi zadavatelem a maximálně pěti dodavateli.
V tomto zadávacím řízení bude uzavřena rámcová dohoda podle § 131 ZZVZ na dobu 4 let mezi zadavatelem a pěti dodavateli, kteří podají nabídku v tomto zadávacím řízení a kteří se na základě provedeného hodnocení umístí na 1. – 5. místě. V případě, že bude hodnoceno 5 a méně nabídek, bude rámcová dohoda uzavřena se všemi dodavateli, kteří prokážou splnění požadované kvalifikace a veškerých požadavků stanovených zákonem či zadavatelem v této ZD, minimálně však se dvěma.
Jednotlivé dílčí veřejné zakázky realizované na základě rámcové dohody uzavřené s více dodavateli budou zadávány postupem s obnovením soutěže mezi účastníky rámcové dohody podle § 135 ZZVZ.
Podrobný popis plnění veřejné zakázky na dodávky serverů, diskových úložišť, příslušenství, softwaru a instalačních a konfiguračních prací je uveden v příloze č. 5 – Technická specifikace Zadávací dokumentace.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 40 000 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Český rozhlas
 • IČO: 45245053
 • Poštovní adresa:
  Vinohradská 12
  120 99 Praha 2
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60052458

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://verejnezakazky.rozhlas.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky