Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: VZ18/2019 - Dodávky serverů, diskových úložišť, příslušenství a software
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody na období čtyř let od účinnosti rámcové dohody mezi zadavatelem a maximálně pěti dodavateli.
V tomto zadávacím řízení bude uzavřena rámcová dohoda podle § 131 ZZVZ na dobu 4 let mezi zadavatelem a pěti dodavateli, kteří podají nabídku v tomto zadávacím řízení a kteří se na základě provedeného hodnocení umístí na 1. – 5. místě. V případě, že bude hodnoceno 5 a méně nabídek, bude rámcová dohoda uzavřena se všemi dodavateli, kteří prokážou splnění požadované kvalifikace a veškerých požadavků stanovených zákonem či zadavatelem v této ZD, minimálně však se dvěma.
Jednotlivé dílčí veřejné zakázky realizované na základě rámcové dohody uzavřené s více dodavateli budou zadávány postupem s obnovením soutěže mezi účastníky rámcové dohody podle § 135 ZZVZ.
Podrobný popis plnění veřejné zakázky na dodávky serverů, diskových úložišť, příslušenství, softwaru a instalačních a konfiguračních prací je uveden v příloze č. 5 – Technická specifikace Zadávací dokumentace.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://verejnezakazky.rozhlas.cz)
Kontakt: Mgr. Eliška Beluhová
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 20.11.2019 11:00
Datum zahájení: 27.08.2019 00:00