Veřejná zakázka: VZ009/2015 - Servis, opravy a revize chladicích, klimatizačních, VZT, topných a souvisejících technických zařízení v majetku ČRo

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 301
Systémové číslo: P15V00000019
Evidenční číslo zadavatele: VZ009/2015
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 20.02.2015
Nabídku podat do: 09.04.2015 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: VZ009/2015 - Servis, opravy a revize chladicích, klimatizačních, VZT, topných a souvisejících technických zařízení v majetku ČRo
 • Druh veřejné zakázky: Služby
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Předmětem tohoto zadávacího řízení je uzavření rámcové smlouvy podle § 11 ZVZ mezi zadavatelem a jedním uchazečem na každou část veřejné zakázky. Rámcová smlouva pro každou část veřejné zakázky bude uzavřena na dobu 24 měsíců. Předmětem plnění jednotlivých částí veřejné zakázky je provádění servisních prohlídek v rozsahu daném návody výrobců a legislativou, údržby, oprav, revizí, kontrol a dalších úkonů včetně řešení havarijních stavů týkajících se chladicích zařízení, VRV systémů, klimatizačních zařízení, VZT zařízení, topných zařízení, kotelen, plynových zařízení, výměníkových stanic, tlakových nádob, spalinových cest topných zařízení, detektorů v kotelnách, rozvodů a souvisejících technických zařízení v majetku Českého rozhlasu, a to ve všech divizích zadavatele včetně regionálních studií na území celé České republiky (viz odst. III – Místo plnění). Veřejná zakázka je rozdělena na 5 částí (viz dále). Jednotlivá technická zařízení zadavatele včetně jejich současných počtů jsou specifikována v přílohách č. 3.1, 4.1, 5.1, 6.1, 7.1 této Zadávací dokumentace. Uchazeč je oprávněn podat nabídku na jednu nebo více částí veřejné zakázky dle svých možností. Zadávací podmínky jsou pro všechny části veřejné zakázky shodné, není-li uvedeno jinak.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 10 600 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Český rozhlas
 • IČO: 45245053
 • Poštovní adresa:
  Vinohradská 12
  120 99 Praha 2
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60052458

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Vinohradská 12
120 99 Praha 2

Části veřejné zakázky

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy