Veřejná zakázka: VZ9/2023 - Servisní prohlídky, údržba, opravy a revize chladících jednotek, oddělených kondenzátorů a detektorů úniku chladiva

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1139
Systémové číslo: P23V00000017
Evidenční číslo zadavatele: VZ9/2023
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 31.05.2023
Nabídku podat do: 20.06.2023 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: VZ9/2023 - Servisní prohlídky, údržba, opravy a revize chladících jednotek, oddělených kondenzátorů a detektorů úniku chladiva
 • Druh veřejné zakázky: Služby
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky jsou prohlídky, údržba, opravy, havarijní opravy, revize a kontroly chladících jednotek, oddělených kondenzátorů a detektorů úniku chladiva na základě uzavřené rámcové dohody mezi zadavatelem a jedním účastníkem pro danou část veřejné zakázky.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 3.800.000,- Kč (slovy: tři miliony osm set tisíc korun českých) bez DPH.

Zadavatel si dále v souladu s § 100 odst. 1 ZZVZ pro část 1 VZ vyhrazuje právo poptat níže uvedené zboží. Předpokládaná hodnota vyhrazené změny závazku činí 600.000,- Kč bez DPH.
Zadavatel pro část 1 VZ blíže vymezuje jako:
• nákupu jakýchkoliv náhradních dílů neuvedených v katalogu náhradních dílů náhradních dílů, montážního a spotřebního materiálu, který bude nutný pro provádění služeb a zajištění provozuschopnosti zařízení aj.
• inflační doložka

Zadavatel si dále v souladu s § 100 odst. 1 ZZVZ pro část 2 VZ vyhrazuje právo níže uvedené zboží. Předpokládaná hodnota vyhrazené změny závazku činí 800.000,- Kč bez DPH.
Zadavatel pro část 2 VZ blíže vymezuje jako:
• nákupu jakýchkoliv náhradních dílů neuvedených v katalogu náhradních dílů náhradních dílů, montážního a spotřebního materiálu, který bude nutný pro provádění služeb a zajištění provozuschopnosti zařízení aj.
• inflační doložka

Celková předpokládaná hodnota veřejné zakázky včetně předpokládaných hodnot vyhrazených změn závazků činí 5.200.000,- Kč (slovy: pět milionů dvě stě tisíc korun českých) bez DPH.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 5 200 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Hlavní město Praha

Zadavatel

 • Úřední název: Český rozhlas
 • IČO: 45245053
 • Poštovní adresa:
  Vinohradská 12
  120 99 Praha 2
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60052458

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://verejnezakazky.rozhlas.cz)

Kontakt

Části veřejné zakázky

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy