Veřejná zakázka: Část 2 - Servisní prohlídky, údržba, opravy, havarijní opravy, revize a kontroly chladících jednotek s množstvím chladiva do 100 kg.

Informace o části veřejné zakázky

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1141
Jedná se o část veřejné zakázky: VZ9/2023 - Servisní prohlídky, údržba, opravy a revize chladících jednotek, oddělených kondenzátorů a detektorů úniku chladiva

Název a popis předmětu

  • Název: Část 2 - Servisní prohlídky, údržba, opravy, havarijní opravy, revize a kontroly chladících jednotek s množstvím chladiva do 100 kg.
  • Zakázka na rámcovou dohodu.

Stručný popis předmětu:
Předmětem této části veřejné zakázky je zajištění následujících služeb:
Servisní prohlídky, údržba, opravy, havarijní opravy, revize a kontroly chladících jednotek s množstvím chladiva do 100 kg v objektu ČRo Praha 2, Římská 13

Předpokládaná hodnota za 3 roky: 1.300.000,- Kč (slovy: jeden milion tři sta tisíc korun českých) bez DPH. Hodnota vyhrazené změny závazku činí 800 000,- Kč bez DPH.


Předpokládaná hodnota

  • 2 100 000 Kč bez DPH

Místo plnění

  • Hlavní město Praha

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky