Veřejná zakázka: Část 1 - Servisní prohlídky, údržba, opravy, havarijní opravy, revize a kontroly chladících jednotek s množstvím chladiva nad 300 kg, oddělených kondenzátorů a detektorů úniku chladiva.

Informace o části veřejné zakázky

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1140
Jedná se o část veřejné zakázky: VZ9/2023 - Servisní prohlídky, údržba, opravy a revize chladících jednotek, oddělených kondenzátorů a detektorů úniku chladiva

Název a popis předmětu

  • Název: Část 1 - Servisní prohlídky, údržba, opravy, havarijní opravy, revize a kontroly chladících jednotek s množstvím chladiva nad 300 kg, oddělených kondenzátorů a detektorů úniku chladiva.
  • Zakázka na rámcovou dohodu.

Stručný popis předmětu:
Servisní prohlídky, údržba, opravy, havarijní opravy, revize a kontroly chladících jednotek s množstvím chladiva nad 300 kg, oddělených kondenzátorů a detektorů úniku chladiva.

Předpokládaná hodnota za 3 roky: 2.500.000,- Kč (slovy: dva miliony pět set tisíc korun českých) bez DPH. Hodnota vyhrazené změny závazku činí 600 000,- Kč bez DPH


Předpokládaná hodnota

  • 3 100 000 Kč bez DPH

Místo plnění

  • Hlavní město Praha

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky