Veřejná zakázka: VZ30/2021 - Řešení hromadné korespondence - hybridní pošta a poštovné

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1066
Systémové číslo: P22V00000006
Evidenční číslo zadavatele: VZ30/2021
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 13.01.2022
Nabídku podat do: 31.01.2022 12:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: VZ30/2021 - Řešení hromadné korespondence - hybridní pošta a poštovné
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění této veřejné zakázky je tisk, kompletace a odesílání hromadné korespondence Českého rozhlasu, zejména vytváření a odesílání hromadné korespondence rozhlasovým poplatníkům.

Podrobný popis plnění je uveden v příloze č. 6 – Technická specifikace zadávací dokumentace.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 5.100.000 Kč (slovy: pět milionů sto tisíc korun českých) bez DPH.

Zadavatel si dále v souladu s § 100 odst. 1 ZZVZ vyhrazuje právo na změnu nabídkové ceny vybraného dodavatele, a to za situace, kdy dojde ze strany poskytovatele poštovních služeb k navýšení jednotkových cen v ceníku poštovních sazeb pro daný rok. Nabídková cena vybraného dodavatele se v jednotkových cenách může měnit pouze do procentuálního maxima toho, jak se daná jednotková cena změnila v ceníku poskytovatele poštovních služeb. Max. předpokládaná hodnota takového navýšení nabídkové ceny vybraného dodavatele činí v souhrnu 350.000,- Kč bez DPH (slovy: tři sta padesát tisíc korun českých) bez DPH. Pokud by v průběhu trvání smluvního vztahu došlo v souhrnu k takovému navýšení jednotkových cen v ceníku poskytovatele poštovních služeb (tzn. v součtu za celou dobu trvání smluvního vztahu), že by další navýšení již překročilo částku 350.000,- Kč bez DPH, je tato skutečnost důvodem pro odstoupení zadavatele od smlouvy ve smyslu ustanovení čl. X odst. 4 písm. d) závazného návrhu smlouvy (viz příloha č. 3 této ZD).

Celková předpokládaná hodnota veřejné zakázky včetně předpokládané hodnoty vyhrazené změny nových služeb činí 5.450.000,- Kč (slovy: pět milionů čtyři sta padesát tisíc korun českých) bez DPH.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 5 450 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Hlavní město Praha

Zadavatel

 • Úřední název: Český rozhlas
 • IČO: 45245053
 • Poštovní adresa:
  Vinohradská 12
  120 99 Praha 2
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60052458

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://verejnezakazky.rozhlas.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky