Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení MR34/2017 - Audio procesory a převodníky
Odesílatel David Kostelka
Organizace odesílatele Český rozhlas [IČO: 45245053]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 13.11.2017 18:28:59
Předmět Změna zadávací dokumentace

Na základě vlastního uvážení Český rozhlas jako zadavatel tímto oznamuje změnu Výzvy k podání nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu č.j. VZ34/2017 s názvem: „Audio procesory a převodníky“.

Změny byly provedeny v příloze č. 3 s názvem Technická specifikace, když byla změněna technická specifikace požadovaného plnění v části nazvané „Audio procesor“ a to včetně požadovaného počtu kusů. V návaznosti na tuto změnu byla provedena příslušná změna i v příloze č. 2 (Návrh kupní smlouvy) a příloze č. 4 (Tabulka pro výpočet nabídkové ceny).

Zadavatel tímto prodlužuje lhůtu pro podání nabídek tak, aby od odeslání změny činila nejméně celou svou původní délku 7 pracovních dnů.

Lhůta pro podání nabídek uplyne dne 23. 11. 2017 v 11:00 hodin.


Přílohy
- MR34_2017_Audio procesory a převodníky _Oznámení o změně Výzvy_signed.pdf (201.29 KB)
- MR34_2017_Audio procesory a převodníky_příloha č. 2_Návrh kupní smlouvy_edit.doc (164.50 KB)
- MR34_2017_Audio procesory a převodníky_příloha č. 2_Návrh kupní smlouvy_edit.pdf (261.97 KB)
- MR34_2017_Audio procesory a převodníky_příloha č. 3_Technická specifikace_edit_signed.pdf (225.50 KB)
- MR34_2017_Audio procesory a převodníky_příloha č. 4_Tabulka pro výpočet nabídkové ceny_edit.pdf (115.10 KB)
- MR34_2017_Audio procesory a převodníky_příloha č. 4_Tabulka pro výpočet nabídkové ceny_edit.xls (47.50 KB)
- MR34_2017_Audio procesory a převodníky_Výzva_edit_signed.pdf (318.36 KB)