Veřejná zakázka: Kategorie 1 - OOH

Informace o části veřejné zakázky

fáze zadávacího řízení Probíhá hlavní řízení
Probíhá fáze dle hlavního zadávacího řízení
DBID: 977
Jedná se o část veřejné zakázky: VZ05/2021 - Dynamický nákupní systém – Zajištění mediálního prostoru

Název a popis předmětu

 • Název: Kategorie 1 - OOH

Stručný popis předmětu:
V rámci této kategorie chce zadavatel zajišťovat na základě svých aktuálních potřeb mediální prostor v podobě OOH (veškeré outdoorové plochy, zejména billboardy, bigboardy, double bigboardy, CLV, plakátovací plochy, mosty, velkoplošné reklamní plachty, obrazovky na veřejných místech, dopravní prostředky a mhd – metro, vlaky, autobusy, tramvaje, trolejbusy, taxi vč. nástupišť a odbavovacích hal, hypercube, reklama ve veřejném prostoru apod.).

Předpokládaná hodnota této kategorie činí 40.000.000,- Kč (slovy: čtyřicet milionů korun českých) bez DPH.

V případě OOH reklamy je požadováno jako součást služby zajištění tisku, instalace, deinstalace a distribuce materiálů podle požadavků majitelů či pronajímatelů mediálních ploch.


Předpokládaná hodnota

 • 40 000 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Hlavní město Praha
 • Středočeský kraj
 • Jihočeský kraj
 • Plzeňský kraj
 • Karlovarský kraj
 • Ústecký kraj
 • Liberecký kraj
 • Královéhradecký kraj
 • Pardubický kraj
 • Kraj Vysočina
 • Jihomoravský kraj
 • Olomoucký kraj
 • Zlínský kraj
 • Moravskoslezský kraj

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy