Veřejná zakázka: VZ05/2021 - Dynamický nákupní systém – Zajištění mediálního prostoru

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení kvalifikace
Probíhá hodnocení kvalifikace.
DBID: 975
Systémové číslo: P21V00000025
Evidenční číslo zadavatele: VZ05/2021
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 23.03.2021
Žádost o účast podat do: 23.04.2021 12:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: VZ05/2021 - Dynamický nákupní systém – Zajištění mediálního prostoru
 • Druh veřejné zakázky: Služby
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Dynamický nákupní systém bude zaveden v systému JOSEPHINE na následujícím webovém odkazu: https://josephine.proebiz.com/cs/tender/11396/summary

Dodavatelé podávají žádosti o účast v systému JOSEPHINE, nikoliv v systému E-ZAK.

K předmětu veřejné zakázky:
Cílem této veřejné zakázky je zavedení dynamického nákupního systému (dále také jen jako „DNS“) dle ustanovení § 138 a násl. ve spojení s ustanovením § 58 ZZVZ na nákup mediálního prostoru, přičemž DNS je rozdělen ve smyslu ustanovení § 138 odst. 1 ZZVZ do tří kategorií:

Kategorie 1 - OOH s předpokládanou hodnotou 40.000.000,- Kč bez DPH.

Kategorie 2 - Online s předpokládanou hodnotou 35.000.000,- Kč bez DPH.

Kategorie 3 - Print s předpokládanou hodnotou 20.000.000,- Kč bez DPH.

Dodavatelé mohou podat své žádosti o účast do kterékoliv kategorie DNS nebo pouze do jimi preferovaných (např. pouze do 1 a 3).

Zadavatel sděluje, že komunikace mezi zadavatelem a účastníkem (resp. dodavatelem) bude v souladu s § 211 odst. 3 zákona probíhat elektronickými prostředky, a to zejména prostřednictvím elektronického systému JOSEPHINE (josephine.proebiz.com), přičemž zadavatel bude přihlížet i ke komunikaci uskutečněné prostřednictvím datové schránky či e-mailové korespondence opatřené elektronickým podpisem. Informace k elektronické komunikaci v systému JOSEPHINE jsou uvedeny v Příloze č. 4 - Požadavky na elektronickou komunikaci a registraci v systému JOSEPHINE zadávací dokumentace.

Po zavedení DNS bude zadavatel zadávat dílčí veřejné zakázky na základě svých aktuálních potřeb (tzn. v předem neurčených časových intervalech a v předem konkrétně neurčeném objemu). Zadavatel si vyhrazuje právo, že pro hodnocení dílčí veřejné zakázky může použít elektronickou aukci. V případě, že se zadavatel rozhodne hodnotit nabídky v dílčí veřejné zakázce prostřednictvím elektronické aukce, pak k tomuto hodnocení použije elektronickou aukci systému PROEBIZ a veškeré informace týkající se podmínek elektronické aukce uvede do Výzvy k podání nabídky (podrobnější informace k dílčím veřejným zakázkám včetně technických informací k elektronické komunikaci v elektronických aukcích jsou uvedeny v části B.VI zadávací dokumentace).

Konkrétní popis DNS včetně popisu postupu pro zavedení do DNS je uveden v části B. zadávací dokumentace.

V tomto zadávacím řízení není uzavírána žádná smlouva. Účastníci, kteří podají žádost o účast a splní kvalifikační podmínky, budou zadavatelem zařazeni do DNS, v rámci kterého budou následně uzavírány jednotlivé dílčí smlouvy na základě výsledků dílčích veřejných zakázek (tzv. minitendrů) a/nebo elektronických aukcí. Neměnný vzor dílčích smluv je uveden v přílohách č. 5 a č. 6 zadávací dokumentace.

Technická specifikace předmětu plnění je uvedena v příloze č. 7 zadávací dokumentace. V rámci jednotlivých minitendrů budou konkrétní podmínky zadavatele specifikována s ohledem na jeho aktuální potřeby a možnosti trhu. Vzhledem k dynamickému rozvoji daného odvětví není taktéž zadavatel schopen stanovit přesně všechny technické parametry nakupovaného plnění, proto zejména výčet typů mediálních ploch je pouze demonstrativní dle aktuálních znalostí zadavatele v době vyhlášení tohoto zadávacího řízení.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: užší řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 95 000 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Hlavní město Praha
 • Středočeský kraj
 • Jihočeský kraj
 • Plzeňský kraj
 • Karlovarský kraj
 • Ústecký kraj
 • Liberecký kraj
 • Královéhradecký kraj
 • Pardubický kraj
 • Kraj Vysočina
 • Jihomoravský kraj
 • Olomoucký kraj
 • Zlínský kraj
 • Moravskoslezský kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Český rozhlas
 • IČO: 45245053
 • Poštovní adresa:
  Vinohradská 12
  120 99 Praha 2
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60052458

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Vinohradská 12
120 99 Praha 2

Kontakt

Části veřejné zakázky

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy