Veřejná zakázka: VZ30/2019 - Servis, opravy a údržba osobních, nákladních výtahů a oběžného výtahu „Páternoster“ v objektech ČRo

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 803
Systémové číslo: P20V00000017
Evidenční číslo zadavatele: VZ30/2019
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 26.02.2020
Nabídku podat do: 17.03.2020 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: VZ30/2019 - Servis, opravy a údržba osobních, nákladních výtahů a oběžného výtahu „Páternoster“ v objektech ČRo
 • Druh veřejné zakázky: Služby
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Část 1 VZ:
Servis, opravy a údržba osobních, nákladních výtahů v objektech ČRo
Rozsah poskytovaných služeb zahrnuje: pravidelné provozní prohlídky ve vybraných objektech ČRo, odborné prohlídky výtahů, funkční vyzkoušení bezpečnostních prvků, komponent a ostatních zařízení výtahu za účelem posouzení celkového stavu výtahu, včetně kontroly vedení provozní dokumentace, pravidelné provádění odborných zkoušek k ověření funkce a způsobilosti k dalšímu provozu zahrnující i prověření elektrického zařízení výtahu a posouzení provozních rizik, pravidelné provádění inspekčních prohlídek za účelem zhodnocení bezpečnostní úrovně výtahu z hlediska pravděpodobnosti výskytu nebezpečných situací a s nimi souvisejících provozních rizik a stanovení opatření k jejich odstranění, dále provádění paušálního servisu. Součástí této veřejné zakázky je také vyproštění uvízlých osob z výtahu, v pracovních dnech, dnech pracovního klidu, a státních svátcích, ve vybraných budovách ČRo. Zadavatel požaduje zaškolení vybraných kmenových zaměstnanců ČRo na pozici dozorce a řidiče výtahu. Všechny výše uvedené zkoušky, prohlídky, revize a revizní zkoušky se budou řídit platnými technickými normami a zákonnými požadavky na provoz a bezpečnost.

Část 2 VZ:
Servis, opravy a údržba oběžného výtahu „Páternoster“ v budově ČRo
Rozsah poskytovaných služeb zahrnuje: pravidelné odborné prohlídky oběžného výtahu a funkční vyzkoušení bezpečnostních prvků, komponent a ostatních zařízení výtahu za účelem posouzení celkového stavu, včetně kontroly vedení provozní dokumentace, pravidelné provádění odborných zkoušek k ověření funkce a způsobilosti k dalšímu provozu zahrnující i prověření elektrického zařízení výtahu a posouzení provozních rizik, pravidelné provádění inspekčních prohlídek za účelem zhodnocení bezpečnostní úrovně výtahu z hlediska pravděpodobnosti výskytu nebezpečných situací a s nimi souvisejících provozních rizik a stanovení opatření k jejich odstranění, dále provádění paušálního servisu. Součástí této veřejné zakázky je také vyproštění uvízlých osob z výtahu, v pracovních dnech, dnech pracovního klidu, a státních svátcích. Zadavatel veřejné zakázky požaduje zaškolení vybraných kmenových zaměstnanců ČRo na pozici dozorce výtahu. Všechny výše uvedené zkoušky a prohlídky se budou řídit platnými technickými normami a zákonnými požadavky na provoz a bezpečnost.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 3 900 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Český rozhlas
 • IČO: 45245053
 • Poštovní adresa:
  Vinohradská 12
  120 99 Praha 2
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60052458

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://verejnezakazky.rozhlas.cz)

Kontakt

Části veřejné zakázky

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy