Veřejná zakázka: VZ03/2020 - Nákup víceúčelových vozidel pro potřeby Českého rozhlasu

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 791
Systémové číslo: P20V00000005
Evidenční číslo zadavatele: VZ03/2020
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 28.01.2020
Nabídku podat do: 03.03.2020 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: VZ03/2020 - Nákup víceúčelových vozidel pro potřeby Českého rozhlasu
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění je dodávka víceúčelových vozidel dle potřeb Českého rozhlasu. Vozidla budou dodána včetně povinné výbavy dle požadavků stanovených platnými právními předpisy ke dni dodání vozidla (dále jen jako „povinná výbava“), letních a zimních pneumatik na disku, dálniční známky pro aktuální rok a přihlášení do Registru motorových vozidel MHM Praha a dopravy na adresu zadavatele.
Vozidla, která jsou poptávána, musí být všechna od jedné tovární, nebo koncernové značky.
Rok výroby vozidel musí být shodný s rokem jejich dodání.
Vozidla musí být nová.
Podrobný popis požadavků na plnění je uveden v Příloze č. 4 – Technická specifikace.

Celková předpokládaná hodnota veřejné zakázky rozhodná pro určení režimu veřejné zakázky činí 6.000.000,- Kč (slovy: šest milionů korun českých) bez DPH, přičemž předpokládaná hodnota kupní smlouvy vzešlé z této veřejné zakázky činí 2.500.000,- Kč (slovy: dva miliony pět set tisíc korun českých) bez DPH. Zadavatel stanovil celkovou předpokládanou hodnotu veřejné zakázky s ohledem na sčítání hodnoty s obdobným předmětem plnění v jiných veřejných zakázkách.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 2 500 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Český rozhlas
 • IČO: 45245053
 • Poštovní adresa:
  Vinohradská 12
  120 99 Praha 2
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60052458

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://verejnezakazky.rozhlas.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky