Veřejná zakázka: MR41/2019 - Komplexní zajištění pořizování záznamů akcí Českého rozhlasu, jejich živého streamu a postprodukce videomateriálu

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 786
Systémové číslo: P19V00000096
Evidenční číslo zadavatele: MR41/2019
Datum zahájení: 18.12.2019
Nabídku podat do: 08.01.2020 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: MR41/2019 - Komplexní zajištění pořizování záznamů akcí Českého rozhlasu, jejich živého streamu a postprodukce videomateriálu
 • Druh veřejné zakázky: Služby
 • Zakázka na rámcovou dohodu.

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění této veřejné zakázky je komplexní zajištění pořizování záznamů akcí Českého rozhlasu nebo jejich živého streamu na vybraných online kanálech ČRo, jakož i zajištění postprodukce záznamu.

Předpokládaná hodnota rámcové dohody uzavřené v rámci veřejné zakázky činí 700.000,- Kč (slovy: sedm set tisíc korun českých) bez DPH.

Zadavatel tímto upozorňuje, že finanční plnění odpovídající výši předpokládané hodnoty rámcové dohody uzavřené v rámci této veřejné zakázky zároveň představuje veškeré finanční prostředky, jimiž zadavatel pro plnění veřejné zakázky disponuje a nebude tak schopen přijmout nabídky s celkovou nabídkovou cenou v Kč bez DPH přesahující výši předpokládané hodnoty rámcové dohody uzavřené v rámci této veřejné zakázky. S ohledem na výše uvedené nesmí celková nabídková cena účastníka přesáhnout částku 700.000,- Kč bez DPH, jinak bude takový účastník vyloučen z výběrového řízení.

Zadavatel si dále vyhrazuje právo poptat další služby, resp. prodloužení poskytování poptávaného plnění dle technické specifikace (dále také jako „opce“). Předpokládaná maximální hodnota této opce činí 700.000,- Kč (slovy: sedm set tisíc korun českých) bez DPH.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 400 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Český rozhlas
 • IČO: 45245053
 • Poštovní adresa:
  Vinohradská 12
  120 99 Praha 2
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60052458

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://verejnezakazky.rozhlas.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky