Veřejná zakázka: VZ23/2019 - Poradenství v oblasti daňového a finančního práva

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 763
Systémové číslo: P19V00000073
Evidenční číslo zadavatele: VZ23/2019
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 11.11.2019
Nabídku podat do: 29.11.2019 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: VZ23/2019 - Poradenství v oblasti daňového a finančního práva
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je poskytování poradenství především v oblasti daňového a finančního práva v podobě systematické odborné pomoci v daňových a finančních záležitostech, týkajících se všech platných daní na území České republiky, poradenství při zdaňování v mezinárodním kontextu a dopadu daňové problematiky do ekonomiky zadavatele. To zahrnuje především přípravu a revizi daňové a finanční dokumentace (tzn. daňových tvrzení a podkladů k nim, podkladů pro jednání před správními a soudními orgány) vztahující se k problematice především daně z přidané hodnoty a daně z příjmů ve vztahu ke správním orgánům (zejména finančním úřadům) a soudním orgánům. Předmětem plnění smlouvy je i zpracování právních analýz dokumentů vč. vypracovávání právních stanovisek k nim dle požadavků zadavatele. Předmětem veřejné zakázky je také zpracování a podání přiznání k dani z příjmů právnických osob.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 5.940.000,- Kč (slovy: pět milionů devět set čtyřicet tisíc korun českých) bez DPH, přičemž předpokládaná hodnota smlouvy na poskytování služeb vzešlé z této veřejné zakázky činí 4.640.000,- Kč (slovy: čtyři miliony šest set čtyřicet tisíc korun českých) bez DPH.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 5 940 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Český rozhlas
 • IČO: 45245053
 • Poštovní adresa:
  Vinohradská 12
  120 99 Praha 2
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60052458

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://verejnezakazky.rozhlas.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky