Veřejná zakázka: VZ01/2018 - Dodávání aktuálního zpravodajského vizuálního obsahu z celého světa na webové stránky Českého rozhlasu

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka/soutěž byla zrušena.
DBID: 659
Systémové číslo: P18V00000087
Evidenční číslo zadavatele: VZ01/2018
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2018-033694
Datum zahájení: 02.10.2018
Žádost o účast podat do: 07.12.2018 12:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: VZ01/2018 - Dodávání aktuálního zpravodajského vizuálního obsahu z celého světa na webové stránky Českého rozhlasu
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je dodávání zpravodajských fotografií ze světa a dodávání zpravodajských videozáznamů ze světa.

V tomto zadávacím řízení bude uzavřena smlouva na poskytování služeb na dobu 3 let, s jedním dodavatelem, který podá nabídku v rámci tohoto zadávacího řízení a na základě provedeného hodnocení se umístí na 1. místě.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 6.429.600,- Kč (slovy: šest milionů čtyři sta dvacet devět tisíc šest set korun českých) bez DPH, přičemž předpokládaná hodnota smlouvy na poskytování služeb vzešlé z této veřejné zakázky činí 1.710.000,- Kč (slovy: jeden milion sedm set deset tisíc korun českých) bez DPH.

Zadavatel tímto upozorňuje, že finanční plnění odpovídající výši předpokládané hodnoty smlouvy vzešlé z této veřejné zakázky zároveň představuje veškeré finanční prostředky, jimiž zadavatel pro plnění veřejné zakázky disponuje a nebude tak schopen přijmout nabídku s celkovou nabídkovou cenou v Kč bez DPH přesahující výši předpokládané hodnoty smlouvy vzešlé z této veřejné zakázky. S ohledem na výše uvedené nesmí celková nabídková cena účastníka přesáhnout 1.710.000,- Kč bez DPH, jinak bude takový účastník vyloučen ze zadávacího řízení.

Zadavatel zvolil daný režim veřejné zakázky z důvodu sčítání hodnoty s obdobným předmětem plnění v jiných veřejných zakázkách.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: jednací řízení s uveřejněním zahájené oznámením
  Důvod použití jednacího řízení:
  Zadavatel využívá institutu jednacího řízení s uveřejněním na základě ustanovení § 60 odst. 2 ZZVZ, neboť přechozí otevření řízení bylo zrušeno na základě § 127 odst. 1 ZZVZ.
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 6 429 600 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Český rozhlas
 • IČO: 45245053
 • Poštovní adresa:
  Vinohradská 12
  120 99 Praha 2
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60052458

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://verejnezakazky.rozhlas.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků