Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře: Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: VZ01/2018 - Dodávání aktuálního zpravodajského vizuálního obsahu z celého světa na webové stránky Českého rozhlasu
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je dodávání zpravodajských fotografií ze světa a dodávání zpravodajských videozáznamů ze světa.

V tomto zadávacím řízení bude uzavřena smlouva na poskytování služeb na dobu 3 let, s jedním dodavatelem, který podá nabídku v rámci tohoto zadávacího řízení a na základě provedeného hodnocení se umístí na 1. místě.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 6.429.600,- Kč (slovy: šest milionů čtyři sta dvacet devět tisíc šest set korun českých) bez DPH, přičemž předpokládaná hodnota smlouvy na poskytování služeb vzešlé z této veřejné zakázky činí 1.710.000,- Kč (slovy: jeden milion sedm set deset tisíc korun českých) bez DPH.

Zadavatel tímto upozorňuje, že finanční plnění odpovídající výši předpokládané hodnoty smlouvy vzešlé z této veřejné zakázky zároveň představuje veškeré finanční prostředky, jimiž zadavatel pro plnění veřejné zakázky disponuje a nebude tak schopen přijmout nabídku s celkovou nabídkovou cenou v Kč bez DPH přesahující výši předpokládané hodnoty smlouvy vzešlé z této veřejné zakázky. S ohledem na výše uvedené nesmí celková nabídková cena účastníka přesáhnout 1.710.000,- Kč bez DPH, jinak bude takový účastník vyloučen ze zadávacího řízení.

Zadavatel zvolil daný režim veřejné zakázky z důvodu sčítání hodnoty s obdobným předmětem plnění v jiných veřejných zakázkách.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://verejnezakazky.rozhlas.cz)
Kontakt: Mgr. Tomáš Vávra
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: jednací řízení s uveřejněním zahájené oznámením
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum pro předběžné nabídky:
Datum předložení nabídky:
Datum zahájení: 02.10.2018 16:00
Elektronické nabídky a žádosti o účast
Příjem elektronických předběžných nabídek: Ano (elektronické předběžné nabídky přes E-ZAK)
Odtajnění el. nabídek (žádostí o účast):