Veřejná zakázka: VZ21/2018 - Analýzy plnění požadavků zákona č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu - pro potřeby Rady Českého rozhlasu

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 644
Systémové číslo: P18V00000072
Evidenční číslo zadavatele: VZ21/2018
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 25.07.2018
Nabídku podat do: 28.08.2018 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: VZ21/2018 - Analýzy plnění požadavků zákona č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu - pro potřeby Rady Českého rozhlasu
 • Druh veřejné zakázky: Služby
 • Zakázka na rámcovou dohodu.

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody podle § 131 zákona č. 134/2016Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) na realizaci analýz toho, nakolik Český rozhlas plní požadavky zákona o Českém rozhlasu uvedené zejména v § 2 zákona č. 484/1991 Sb. a naplňuje zásady vyplývající z Kodexu Českého rozhlasu (dále též jen „analýzy“).

Zadavatel bude v rámci předmětu plnění této veřejné zakázky požadovat podle potřeb vedení Českého rozhlasu zpracování především těchto typů analýz:

1. Kvantitativní obsahová analýza velkého rozsahu
2. Kvalitativní analýza – (diskurzivní analýza, analýza mediálních rámců, popř. další druh kvalitativní mediálněvědné, sociologické nebo sociolingvistické analýzy)
3. Analýza faktické správnosti a posouzení plurality poskytovaných informací a názorů k vybrané problematice
4. Analýza malého rozsahu

Jednotlivé typy požadovaných analýz jsou blíže specifikovány v příloze č. 2 – Závazný návrh rámcové dohody zadávací dokumentace.

V tomto zadávacím řízení bude uzavřena rámcová dohoda podle § 131 ZZVZ na dobu 2 let mezi zadavatelem a pěti dodavateli, kteří podají nabídku v tomto zadávacím řízení a kteří se na základě provedeného hodnocení umístí na 1. – 5. místě. V případě, že bude hodnoceno 5 a méně nabídek, bude rámcová dohoda uzavřena se všemi dodavateli, kteří prokážou splnění požadované kvalifikace a
veškerých požadavků stanovených zákonem či zadavatelem v zadávací dokumentaci, přičemž minimální počet dodavatelů v rámci rámcové dohody nesmí být nižší než dva.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 2.650.000,- Kč (slovy: dva miliony šest padesát tisíc korun českých) bez DPH, přičemž předpokládaná hodnota rámcové dohody vzešlé z této veřejné zakázky činí 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých) bez DPH.

Zadavatel zvolil daný režim a celkovou předpokládanou hodnotu veřejné zakázky z důvodu sčítání hodnoty s obdobným předmětem plnění v jiné veřejné zakázce.

Zadavatel tímto upozorňuje, že celková nabídková cena účastníka za celou dobu trvání rámcové dohody nesmí přesáhnout předpokládanou hodnotu rámcové dohody vzešlé z této zakázky (2.000.000,- Kč bez DPH), jinak bude takový účastník vyloučen ze zadávacího řízení.

*Pozn.: Kvůli obsáhlé velikosti přílohy č. 6 - Podklady pro zpracování vzorové analýzy zadávací dokumentace, byl zadavatel nucen rozdělit tuto složku do 6 samostatných souborů. Pro zpracování je nutné stáhnout všech 6 souborů přílohy.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 2 650 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Český rozhlas
 • IČO: 45245053
 • Poštovní adresa:
  Vinohradská 12
  120 99 Praha 2
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60052458

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Vinohradská 12
120 99 Praha 2

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky