Veřejná zakázka: VZ06/2017 - Olympijský cyklus 2017 - 2020

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 512
Systémové číslo: P17V00000040
Evidenční číslo zadavatele: VZ06/2017
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 05.06.2017
Nabídku podat do: 12.06.2017 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: VZ06/2017 - Olympijský cyklus 2017 - 2020
 • Druh veřejné zakázky: Služby
 • Zakázka na rámcovou dohodu.

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy na vzájemné poskytnutí plnění, přičemž ze strany ČRo je plněním poskytnutí prostoru ve vysílání ČRo a ze strany České olympijské, a.s. je plněním poskytnutí licence ČRo k užívání olympijských symbolik.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - jednací řízení bez uveřejnění
  Důvod použití jednacího řízení:
  Zadavatel zadává veřejnou zakázku v režimu jednacího řízení bez uveřejnění podle § 63 odst. 3 písm. c) zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v aktuálním znění (dále jen „ZZVZ“), neboť veřejná zakázka může být splněna pouze jediným konkrétním dodavatelem, jelikož je zde nezbytnost ochrany výhradních práv včetně práv duševního vlastnictví. Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy na vzájemné poskytnutí plnění, přičemž ze strany ČRo je plněním poskytnutí prostoru ve vysílání ČRo a ze strany České olympijské, a.s. je plněním poskytnutí licence ČRo k užívání olympijských symbolik.

  Český olympijský výbor (ČOV) jako svoji jedinou oficiální marketingovou a servisní agenturu k zajišťování reklamních, propagačních, organizačních a s tím souvisejících činností ve prospěch olympijského hnutí a pro podporu Českého olympijského týmu a jeho účasti na olympijských hrách, založil jako jediný akcionář společnost Českou olympijskou, a.s., IČO: 25268708, se sídlem Benešovská 6, 101 00 Praha 10, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze sp. zn. B 10224, která jako jediná na základě zmocnění ČOV je také neomezeně oprávněna udělit právo k použití olympijských symbolik a k další delegaci tohoto práva na třetí osoby, zejména v oblasti reklamy a marketingu.

  Vzhledem k ochraně výhradních práv z hlediska zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ), lze konstatovat, že neexistuje žádný jiný subjekt, který by byl požadované plnění schopen poskytnout, a žádným jiným způsobem než prostřednictvím výše zmíněného subjektu není možné požadavky Českého rozhlasu naplnit.
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 25 000 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Český rozhlas
 • IČO: 45245053
 • Poštovní adresa:
  Vinohradská 12
  120 99 Praha 2
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60052458

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Vinohradská 12
120 99 Praha 2

Kontakt

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky