Veřejná zakázka: VZ067/2014 - Poskytování právnch služeb v záležitostech týkajících se DPH

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 254
Systémové číslo: P14V00000100
Evidenční číslo zadavatele: VZ067/2014
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 01.11.2014
Nabídku podat do: 07.11.2014 16:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: VZ067/2014 - Poskytování právnch služeb v záležitostech týkajících se DPH
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Poskytování právních služeb v záležitostech týkajících se daně z přidané hodnoty“,

a to ve věcech

a) právních kroků ve věci vrácení uplatněného nároku na odpočet DPH za 2006 vč. příslušenství, řízení o kasační stížnosti ohledně uvedeného nároku na odpočet DPH a správních žalob proti rozhodnutím Odvolacího finančního ředitelství, Masarykova 31, 602 00 Brno a řízeních o nich

b) obrany zadavatele proti dodatečným platebním výměrům na daň z přidané hodnoty Finančního úřadu pro hlavní město Prahu za období leden až prosinec 2011 a zastupování zadavatele v řízení o nich,

c) právních kroků v souvislosti s podáním dodatečných daňových přiznání k DPH zadavatele za období leden 2012 až prosinec 2013 a zastupování zadavatele v řízení o nich,

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: jednací řízení bez uveřejnění
  Důvod použití jednacího řízení:
  Mezi zadavatelem a orgány daňové správy (Finanční úřad pro hlavní město Prahu - FÚ a Odvolací finanční ředitelství v Brně - OFŘ) probíhá cca deset let daňově právní spor, pramenící z odlišného názoru na povahu rozhlasových poplatků a na aplikovatelnost úpravy krácení nadměrného odpočtu DPH provedené z. č.234/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v rozhodných zněních.

  Zadavatel - z důvodu opatrnosti - prvotně podává řádná přiznání k DPH, vypracovaná v intencích názoru daňové správy (promítá sumu rozhlasových poplatků do jmenovatele koeficientu pro krácení odpočtu DPH). Následně - v zákonné lhůtě – zadavatel podává dodatečná daňová přiznání, zhotovená odlišně – s vyloučením sumy poplatků z propočtu koeficientu.

  Správnost odlišné metodiky, uplatňované v dodatečných daňových přiznáních k DPH, byla potvrzena úspěšným soudním řízením v této věci – konkrétně se jedná o rozsudek MS v Praze č.j. 9 Af 21/2010-105-112 ze dne 6.6.2014 (jeho dopad je popsán níže).

  Jednotlivé případy, týkající se vždy více jednotlivých zdaňovacích období let 2004 – 2010, jsou v různých stádiích řízení o příslušných správních žalobách. Tato okolnost přispívá k celkové značné náročnosti vedení předmětné agendy konsistentním způsobem.
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 500 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Český rozhlas
 • IČO: 45245053
 • Poštovní adresa:
  Vinohradská 12
  120 99 Praha 2
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60052458

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Vinohradská 12
120 99 Praha 2

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky