Veřejná zakázka: VZ4/2023 - Zajištění výuky cizích jazyků

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1136
Systémové číslo: P23V00000014
Evidenční číslo zadavatele: VZ4/2023
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 29.05.2023
Nabídku podat do: 14.06.2023 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: VZ4/2023 - Zajištění výuky cizích jazyků
 • Druh veřejné zakázky: Služby
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je zajištění skupinových, individuálních a specializovaných kurzů cizích jazyků všech úrovní (včetně přípravných kurzů k mezinárodním zkouškám) pro zaměstnance Českého rozhlasu v Praze a regionálních studiích.

V tomto zadávacím řízení bude uzavřena rámcová dohoda v každé z obou částí podle § 131 ZZVZ na dobu 3 let mezi zadavatelem a jedním dodavatelem, který podá nabídku v tomto zadávacím řízení a který se umístí první v pořadí. Toto pořadí bude stanoveno podle níže vymezených kritérií hodnocení.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 5.400.000,00 Kč (slovy: pět milionů čtyři sta tisíc korun českých) bez DPH.

Zadavatel tímto upozorňuje, že finanční plnění odpovídající výši předpokládané hodnoty každé z částí veřejné zakázky zároveň představuje veškeré finanční prostředky, jimiž zadavatel pro plnění dané části veřejné zakázky disponuje a nebude tak schopen přijmout nabídku s celkovou nabídkovou cenou v Kč bez DPH přesahující výši předpokládané hodnoty dané části veřejné zakázky. S ohledem na výše uvedené bude ze zadávacího řízení vyloučen takový účastník, jehož nabídková cena přesáhne:
• V části 1 VZ částku ve výši 3.300.000,- Kč bez DPH,
• V části 2 VZ částku ve výši 2.100.000,- Kč bez DPH

Zadavatel dále odkazuje na inflační doložku, a to v souladu s § 100 odst. 1 ZZVZ. Podrobné podmínky uplatnění inflační doložky jsou uvedeny v čl. IV. závazných návrzích rámcových dohod (viz příloha č. 3.1 a příloha č. 3.2 této ZD).
• V části 1 VZ ve výši 110.000,- Kč bez DPH
• V části 2 VZ ve výši 70.000,- bez DPH

Celková předpokládaná hodnota veřejné zakázky včetně předpokládané hodnoty vyhrazené změny závazku činí 5.580.000,- Kč (slovy: pět milionů pět set osmdesát tisíc korun českých) bez DPH.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 5 580 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Hlavní město Praha
 • České Budějovice
 • Plzeň-město
 • Karlovy Vary
 • Ústí nad Labem
 • Liberec
 • Hradec Králové
 • Pardubice
 • Jihlava
 • Brno-město
 • Olomouc
 • Zlín
 • Ostrava-město

Zadavatel

 • Úřední název: Český rozhlas
 • IČO: 45245053
 • Poštovní adresa:
  Vinohradská 12
  120 99 Praha 2
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60052458

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://verejnezakazky.rozhlas.cz)

Kontakt

Části veřejné zakázky

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy