Veřejná zakázka: VZ35/2022 - Poskytování mobilních služeb druhým operátorem II

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1109
Systémové číslo: P22V00000049
Evidenční číslo zadavatele: VZ35/2022
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 19.10.2022
Nabídku podat do: 21.11.2022 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: VZ35/2022 - Poskytování mobilních služeb druhým operátorem II
 • Druh veřejné zakázky: Služby
 • Zakázka na rámcovou dohodu.

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb výhradně datových tarifů ke stávajícím datovým SIM kartám (v počtu 101 ks) v síti telefonního operátora VODAFONE a pořízení nových datových SIM karet v max. počtu 30 ks za celou dobu trvání spolupráce.
Jedná se o měsíční datový tarif o objemu 5 GB pro připojení na Internet

Zadavatel využívá v současnosti služeb telefonního operátora O2 Czech Republic a.s., a to na základě veřejné zakázky v souladu se ZZVZ. Služba, kterou zadavatel poptává v rámci této předmětné veřejné zakázky, bude využívána zejména speciálními přenosovými zařízeními (kodeky), které využívají více paralelních přenosových kanálů (LTE modemů) různých technologicky nezávislých operátorů, tak aby zadavatel pro výkon své činnosti zajistil nezbytné kompletní, kapacitní a spolehlivé (datové) pokrytí území České republiky.

Celková předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 17.454.000,00 Kč (slovy: sedmnáct milionů čtyři sta padesát čtyři tisíc korun českých) bez DPH, přičemž předpokládaná hodnota rámcové dohody vzešlé z této veřejné zakázky činí 1.854.000,00 Kč (slovy: jeden milion osm set padesát čtyři tisíc korun českých) bez DPH. Zadavatel stanovil celkovou předpokládanou hodnotu veřejné zakázky s ohledem na sčítání hodnoty s obdobným předmětem plnění v jiných veřejných zakázkách.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 1 854 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Extra-Regio

Zadavatel

 • Úřední název: Český rozhlas
 • IČO: 45245053
 • Poštovní adresa:
  Vinohradská 12
  120 99 Praha 2
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60052458

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://verejnezakazky.rozhlas.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky