Veřejná zakázka: VZ04/2022 - Syntéza hlasu - 2. fáze

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Vyhodnoceno
Hodnocení je ukončeno, probíhá výběr dodavatele a uzavření smlouvy.
DBID: 1107
Systémové číslo: P22V00000047
Evidenční číslo zadavatele: VZ04/2022
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 29.09.2022
Nabídku podat do: 18.10.2022 12:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: VZ04/2022 - Syntéza hlasu - 2. fáze
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky
 • Zakázka na rámcovou dohodu.

Stručný popis předmětu:
Předmětem této veřejné zakázky je dodání on-premise systému pro syntézu hlasu, vývoj API a natrénování neurálních hlasů pro Český rozhlas a další vývoj.

Předpokládaná hodnota smlouvy vzešlé z této veřejné zakázky činí 3.680.000,- Kč (slovy: tři miliony šest set osmdesát tisíc korun českých) bez DPH.

Zadavatel si dále v souladu s § 100 odst. 1 ZZVZ vyhrazuje právo poptat nové dodávky. Předpokládaná hodnota těchto nových dodávek činí 1.320.000,- Kč (slovy: jeden milion tři sta dvacet set tisíc korun českých) bez DPH.

Celková předpokládaná hodnota veřejné zakázky včetně předpokládané hodnoty vyhrazené změny nových dodávek činí 5.000.000,- Kč (slovy: pět milionů korun českých) bez DPH.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 5 000 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Český rozhlas
 • IČO: 45245053
 • Poštovní adresa:
  Vinohradská 12
  120 99 Praha 2
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60052458

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://verejnezakazky.rozhlas.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy