Veřejná zakázka: VZ8/2022 - Kancelářský a sedací nábytek pro Český rozhlas

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1082
Systémové číslo: P22V00000022
Evidenční číslo zadavatele: VZ8/2022
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 12.04.2022
Nabídku podat do: 13.05.2022 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: VZ8/2022 - Kancelářský a sedací nábytek pro Český rozhlas
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je výroba a dodání kancelářského a sedacího nábytku včetně jeho montáže (sestavení), dopravy na každé místo dodání (tzn. i do jednotlivých regionů v rámci celé České republiky), poskytování záručního servisu a případně i dalších služeb spojených zejména s montáží a obměnou dílčích prvků nábytku.

Celková předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 4.370.000,- Kč (slovy: čtyři miliony tři sta sedmdesát tisíc korun českých) bez DPH, přičemž předpokládaná hodnota rámcové dohody vzešlé z 1. části této veřejné zakázky činí 1.700.000,- Kč (slovy: jeden milion sedm set tisíc korun českých) bez DPH a předpokládaná hodnota rámcové dohody vzešlé z 2. části této veřejné zakázky činí 1.800.000,- Kč (slovy: jeden milion osm set tisíc korun českých) bez DPH. Zadavatel stanovil celkovou předpokládanou hodnotu veřejné zakázky s ohledem na sčítání hodnoty s obdobným předmětem plnění v jiných veřejných zakázkách.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 3 500 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Extra-Regio

Zadavatel

 • Úřední název: Český rozhlas
 • IČO: 45245053
 • Poštovní adresa:
  Vinohradská 12
  120 99 Praha 2
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60052458

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://verejnezakazky.rozhlas.cz)

Kontakt

Části veřejné zakázky

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy