Veřejná zakázka: VZ7/2022 - Servis, údržba a opravy VRV systémů, klimatizačních jednotek, VZT zařízení v objektech ČRo

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1077
Systémové číslo: P22V00000017
Evidenční číslo zadavatele: VZ7/2022
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 04.04.2022
Nabídku podat do: 22.04.2022 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: VZ7/2022 - Servis, údržba a opravy VRV systémů, klimatizačních jednotek, VZT zařízení v objektech ČRo
 • Druh veřejné zakázky: Služby
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění této veřejné zakázky ve všech částech je zajištění zejména těchto služeb: servisní prohlídky, údržba, opravy, havarijní opravy, revize a kontroly VRV systémů, klimatizačních jednotek, VZT zařízení v objektech ČRo, a to vždy na základě uzavřené rámcové dohody mezi zadavatelem a právě jedním účastníkem pro danou část veřejné zakázky.

Konkrétní specifikace technických zařízení i specifikace podmínek provádění služeb jsou vymezeny v přílohách týkajících se vždy dané konkrétní části veřejné zakázky (přílohy č. 3.1 – 3.4 této zadávací dokumentace (dále jen „ZD“)).

V tomto zadávacím řízení budou uzavřeny na dobu 2 let rámcové dohody o poskytování služeb podle ustanovení § 131 ZZVZ na každou jednotlivou část veřejné zakázky mezi zadavatelem a vždy jedním účastníkem, který podá nabídku v rámci dané části tohoto zadávacího řízení a který se na základě provedeného hodnocení umístí v dané části na 1. místě.

Zadavatel rozdělil ve smyslu ustanovení § 101 ZZVZ veřejnou zakázku na 4 části.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 3 550 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Hlavní město Praha
 • Středočeský kraj
 • Jihočeský kraj
 • Plzeňský kraj
 • Karlovarský kraj
 • Ústecký kraj
 • Liberecký kraj
 • Královéhradecký kraj
 • Pardubický kraj
 • Kraj Vysočina
 • Jihomoravský kraj
 • Olomoucký kraj
 • Zlínský kraj
 • Moravskoslezský kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Český rozhlas
 • IČO: 45245053
 • Poštovní adresa:
  Vinohradská 12
  120 99 Praha 2
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60052458

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://verejnezakazky.rozhlas.cz)

Kontakt

Části veřejné zakázky

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy