Veřejná zakázka: MR46/2021-Nákup Nano roušek a respirátorů třídy FFP2

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 1050
Systémové číslo: P21V00000100
Evidenční číslo zadavatele: MR46/2021
Datum zahájení: 26.11.2021
Nabídku podat do: 06.12.2021 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: MR46/2021-Nákup Nano roušek a respirátorů třídy FFP2
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Část 1 VZ: Nano roušky
• Předmětem této části veřejné zakázky je nákup 20 000 ks jednorázových 4 vrstvých Nano roušek, blíže specifikovaných v Příloha č. 3 – Tabulka pro výpočet nabídkové ceny.
• Předpokládaná hodnota: 350.000,- Kč (slovy: tři sta padesát tisíc korun českých)bez DPH

Část 2 VZ: Název
• Předmětem této části veřejné zakázky je nákup 30 000 ks respirátorů třídy FFP2
• předpokládaná hodnota: 150.000,- Kč (slovy: sto padesát tisíc korun českých) bez DPH

Celková předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 1.460.000,00 Kč (slovy: jeden milion čtyři sta šedesát tisíc korun českých) bez DPH, přičemž předpokládaná hodnota kupní smlouvy vzešlé z této veřejné zakázky pro část 1. činí 350.000,- Kč bez DPH a pro část 2. činí 150.000,- Kč bez DPH. Zadavatel stanovil celkovou předpokládanou hodnotu veřejné zakázky s ohledem na sčítání hodnoty s obdobným předmětem plnění v jiných veřejných zakázkách.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 500 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Český rozhlas
 • IČO: 45245053
 • Poštovní adresa:
  Vinohradská 12
  120 99 Praha 2
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60052458

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://verejnezakazky.rozhlas.cz)

Kontakt

Části veřejné zakázky

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy