Veřejná zakázka: MR11/2021 - Analýzy pro Radu ČRo

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1015
Systémové číslo: P21V00000065
Evidenční číslo zadavatele: MR11/2021
Datum zahájení: 21.06.2021
Nabídku podat do: 25.08.2021 12:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: MR11/2021 - Analýzy pro Radu ČRo
 • Druh veřejné zakázky: Služby
 • Zakázka na rámcovou dohodu.

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění této veřejné zakázky malého rozsahu v rámci tohoto výběrového řízení je uzavření rámcové dohody na realizaci analýz toho, nakolik Český rozhlas plní požadavky zákona o Českém rozhlasu uvedené zejména v § 2 zákona č. 484/1991 Sb. a naplňuje zásady vyplývající z Kodexu Českého rozhlasu.

Zadavatel bude v rámci předmětu plnění této veřejné zakázky požadovat podle potřeb vedení Českého rozhlasu zpracování především těchto typů analýz:

1. Kvantitativní obsahová analýza velkého rozsahu
2. Kvalitativní analýza – (diskurzivní analýza, analýza mediálních rámců, popř. další druh kvalitativní mediálněvědné, sociologické nebo sociolingvistické analýzy)
3. Analýza faktické správnosti a posouzení plurality poskytovaných informací a názorů k vybrané problematice
4. Analýza malého rozsahu

Jednotlivé typy požadovaných analýz jsou blíže specifikovány v příloze č. 3 – Závazný návrh rámcové dohody zadávací dokumentace.

V tomto výběrovém řízení bude uzavřena rámcová dohoda na dobu 2 let mezi zadavatelem a max. pěti dodavateli, kteří podají nabídku v tomto výběrovém řízení a kteří se na základě provedeného hodnocení umístí na 1. – 5. místě. V případě, že bude hodnoceno 5 a méně nabídek, bude rámcová dohoda uzavřena se všemi dodavateli, kteří prokážou splnění požadované kvalifikace a veškerých požadavků stanovených zákonem či zadavatelem v zadávací dokumentaci, přičemž minimální počet dodavatelů v rámci rámcové dohody nesmí být nižší než dva.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 000 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Hlavní město Praha

Zadavatel

 • Úřední název: Český rozhlas
 • IČO: 45245053
 • Poštovní adresa:
  Vinohradská 12
  120 99 Praha 2
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60052458

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://verejnezakazky.rozhlas.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky