Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: MR11/2021 - Analýzy pro Radu ČRo
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění této veřejné zakázky malého rozsahu v rámci tohoto výběrového řízení je uzavření rámcové dohody na realizaci analýz toho, nakolik Český rozhlas plní požadavky zákona o Českém rozhlasu uvedené zejména v § 2 zákona č. 484/1991 Sb. a naplňuje zásady vyplývající z Kodexu Českého rozhlasu.

Zadavatel bude v rámci předmětu plnění této veřejné zakázky požadovat podle potřeb vedení Českého rozhlasu zpracování především těchto typů analýz:

1. Kvantitativní obsahová analýza velkého rozsahu
2. Kvalitativní analýza – (diskurzivní analýza, analýza mediálních rámců, popř. další druh kvalitativní mediálněvědné, sociologické nebo sociolingvistické analýzy)
3. Analýza faktické správnosti a posouzení plurality poskytovaných informací a názorů k vybrané problematice
4. Analýza malého rozsahu

Jednotlivé typy požadovaných analýz jsou blíže specifikovány v příloze č. 3 – Závazný návrh rámcové dohody zadávací dokumentace.

V tomto výběrovém řízení bude uzavřena rámcová dohoda na dobu 2 let mezi zadavatelem a max. pěti dodavateli, kteří podají nabídku v tomto výběrovém řízení a kteří se na základě provedeného hodnocení umístí na 1. – 5. místě. V případě, že bude hodnoceno 5 a méně nabídek, bude rámcová dohoda uzavřena se všemi dodavateli, kteří prokážou splnění požadované kvalifikace a veškerých požadavků stanovených zákonem či zadavatelem v zadávací dokumentaci, přičemž minimální počet dodavatelů v rámci rámcové dohody nesmí být nižší než dva.
Místo plnění: Hlavní město Praha
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://verejnezakazky.rozhlas.cz)
Kontakt: Mgr. Tomáš Vávra
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR s uveřejněním výzvy
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 25.08.2021 12:00
Datum zahájení: 21.06.2021 11:59
Elektronické nabídky a žádosti o účast
Odtajnění el. nabídek (žádostí o účast):