Výzva k předběžné tržní konzultaci - Analytika mluveného slova
Datum poslední změny 15.01.2019 14:42:33

Vážení,

dovoluji si Vás touto cestou jménem Českého rozhlasu jako zadavatele pozvat k předběžným tržním konzultacím dle § 33 ZZVZ, které plánujeme uskutečnit v souvislosti s připravovanou veřejnou zakázkou týkající se "analytiky mluveného slova".

Předběžná tržní konzultace bude probíhat kolektivní osobní formou v úterý 22. ledna 2019 od 15:00 do 16:30 v sídle Českého rozhlasu v Praze, Vinohradská 12.

Přihlášení dodavatelé se budou předběžné tržní konzultace se zástupci Českého rozhlasu účastnit současně.

Přihlásit se všichni dodavatelé mohou do úterý 22. 1. 2019 do 12:00 hodin. V případě pozdějšího zájmu zadavatel zváží, zdali uskuteční ještě jednu předběžnou tržní konzultaci.

Pro přihlášení k předběžné tržní konzultaci prosím napište na emailovou adresu tomas.vavra@rozhlas.cz

Za jednoho dodavatele se předběžné tržní konzultace mohou účastnit max. dvě osoby.

Přílohou této výzvy je výňatek z aktuální verze technické specifikace, která se bude týkat tématu předběžné tržní konzultace.

Hlavní témata předběžné tržní konzultace:
- HW náročnost a technické provedení
- přesnost analytiky

S úctou
Mgr. Tomáš Vávra
Oddělení veřejných zakázek

Přílohy
Název Popis Jméno souboru Velikost
Analytika mluveného slova - podklady k předběžné tržní konzultaci Analytika mluveného slova - podklady k předběžné tržní konzultaci Dokument PDF Analytika mluveného slova - podklady k předběžné tržní konzultaci.pdf 720.82 KBDoplňující informace
žádné doplňující informace