Výzva k předběžným tržním konzultacím - multistreamovací systém
Datum poslední změny 02.06.2022 12:10:02

Vážení,

dovoluji si Vás touto cestou jménem Českého rozhlasu jako zadavatele pozvat k předběžným tržním konzultacím dle ustanovení § 33 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, které plánujeme uskutečnit v souvislosti s připravovanou veřejnou zakázkou, jejímž předmětem plnění bude multistreamovací systém na podobné bázi jako je Clubhouse. Český rozhlas hodlá využít systém pro tyto produkty:

1. Veřejná debata online v mobilních aplikacích ČRo (zpravodajství, kultura i sport)
2. Pořad ve vysílání pokračující v online prostředí s možností interaktivity (mobilní aplikace)
3. Živá umělecká tvorba ve vysílání s možností interaktivity (mobilní aplikace)
4. Online živé soutěže a hry s interaktivními prvky (mobilní aplikace)


Předběžné tržní konzultace budou probíhat formou kolektivní osobní konzultace všech přihlášených dodavatelů v sídle Českého rozhlasu v Praze, Vinohradská 12.
V případě zájmu prosíme dodavatele, aby svou účast na předběžných tržních konzultacích přihlásili do 10. června 2022 na emailové adrese: martin.havrda@rozhlas.cz. Předběžné konzultace proběhnou v následujícím týdnu a konkrétní termín předběžných tržních konzultací bude upřesněn po dohodě s přihlášenými dodavateli, kterým bude zaslána pozvánka s konkrétními informacemi.

Z každého jednání bude vyhotoven písemný protokol, který bude dodavatelům následně zaslán k odsouhlasení.

V rámci předběžných tržních konzultací je za podmínek uvedených v ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, možno vyhradit ze strany dodavatelů obchodní tajemství, a to i v písemném protokolu. Finální odsouhlasená verze protokolu, bez pasáží označených jako obchodní tajemství, je následně zveřejněna na zadavatelském profilu Českého rozhlasu.


Děkujeme za váš případný zájem a těšíme se na společné setkání.

S pozdravem
Mgr. Martin Havrda
Oddělení veřejných zakázek

Přílohy
Název Popis Jméno souboru Velikost
multistreamovací systém multistreamovací systém Dokument PDF iROZHLAS aplikace - clubhouse.pdf 60.29 KBDoplňující informace
žádné doplňující informace