Výzva k předběžným tržním konzultacím písemnou formou - "Systém na automatizované doporučování obsahu" - Technická specifikace (pracovní verze)
Datum poslední změny 31.10.2019 14:21:36

Vážení,

v rámci I. kola předběžných tržních konzultací k připravované veřejné zakázce "Systém na automatizované doporučování obsahu" poskytujeme tímto pracovní verzi technické specifikace samotného předmětu plnění.

Dovolujeme si tímto požádat o případné obsahové připomínky či dotazy dodavatelů.

Děkujeme za doručení výše požadovaného nejdéle do 14.11.2019 do 10:00 hod na e-mail eva.gottova@rozhlas.cz

Pro úplnost upozorňujeme na skutečnost uvedenou v § 36 odst. 4 Zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, použije-li zadavatel do následné zadávací dokumentace informace, které budou výsledkem předběžné tržní konzultace, zadavatel je povinen v zadávací dokumentaci tyto informace označit včetně identifikace osoby, která tyto informace vypracovala.

S úctou a pozdravem

Bc. Eva Gottová
Specialista veřejných zakázek

PřílohyDoplňující informace
žádné doplňující informace