Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení VZ39/2020 - Dalet - údržba vysílacích systémů
Odesílatel Martina Štěpánková
Organizace odesílatele Český rozhlas [IČO: 45245053]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 02.12.2020 16:23:16
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 2

Vážení,
dovoluji si Vám zaslat vysvětlení ZD č. 2 k veřejné zakázce VZ39/2020 - Dalet - údržba vysílacích systémů.
S pozdravem,
Martina Štěpánková
Český rozhlas


Přílohy
- VZ39_2020_Vysvětlení_ ZD č. 2.pdf (593.50 KB)
- Zadávací dokumentace_UPRAVENO.pdf (801.75 KB)
- Příloha č. 2 - Čestné prohlášení_UPRAVENO.docx (55.23 KB)
- Příloha č. 2 - Čestné prohlášení_UPRAVENO.pdf (261.38 KB)
- Příloha č. 3 - Závazný návrh smlouvy_UPRAVENO.doc (421.00 KB)
- Příloha č. 3 - Závazný návrh smlouvy_UPRAVENO.pdf (828.52 KB)