Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení VZ16/2020 - ČRo Olomouc - rekonstrukce objektu Pavelčákova 2/19
Odesílatel Eva Gottová
Organizace odesílatele Český rozhlas [IČO: 45245053]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 08.06.2020 13:31:22
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 3

Vážení,

tímto si Vám dovoluji poskytnout vysvětlení, doplnění a změnu zadávací dokumentace č. 3 k předmětné veřejné zakázce č.j.: VZ16/2020.

S úctou a pozdravem
Bc. Eva Gottová
ČESKÝ ROZHLAS


Přílohy
- VZ16_2020_Vysvětlení_Změna_Doplnění ZD č. 3.pdf (639.42 KB)
- Příloha č. 3_Tabulka pro výpočet nabídkové ceny_výkaz výměr_AKTUALIZACE.xlsm (1.18 MB)