Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení MR13/2020 - Obnova topného zařízení v objektu ČRo Hradec Králové
Odesílatel Eva Gottová
Organizace odesílatele Český rozhlas [IČO: 45245053]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 20.05.2020 15:11:42
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 1

Dobrý den,

tímto si Vám dovoluji poskytnout Vysvětlení, změnu a doplnění zadávací dokumentace č. 1 k předmětné veřejné zakázce malého rozsahu č.j.: MR13/2020.

S úctou a pozdravem
Eva Gottová
ČESKÝ ROZHLAS


Přílohy
- MR13_2020_Vysvětlení_Změna_Doplnění č. 1.pdf (441.34 KB)
- MR13_2020 - Příloha č. 2 - Tabulka pro výpočet nabídkové ceny_AKTUALIZACE.xlsx (92.23 KB)