Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení VZ039/2014 - Dodávky příslušenství k hudebním nástrojům
Odesílatel Věra Šmejkalová
Organizace odesílatele Český rozhlas [IČO: 45245053]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 10.12.2014 10:36:19
Předmět Dodatečné informace

Vážení,
tímto vám zadavatel poskytuje dodatečnou informaci č. 2 k veřejné zakázce č. j. VZ039/2014 - Nákup příslušenství k hudebním nástrojům. Dodatečná informace se vztahuje k opraveným tabulkám pro výpočet nabídkové ceny, které tvoří přílohu č. 7 a 8 zadávací dokumentace.
S pozdravem
Věra Chmelárová
Oddělení veřejných zakázek
ČESKÝ ROZHLAS


Přílohy
- VZ039_2014_Dodatečná informace č. 2.zip (152.37 KB)