Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení VZ039/2014 - Dodávky příslušenství k hudebním nástrojům
Odesílatel Věra Šmejkalová
Organizace odesílatele Český rozhlas [IČO: 45245053]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 25.11.2014 11:28:09
Předmět Výzva

Vážení,

jménem Českého rozhlasu, se sídlem Vinohradská 12, Praha 2, IČ: 45245053, DIČ: CZ45245053, jednajícího Mgr. art. Petrem Duhanem, generálním ředitelem, se na Vás obracíme s Výzvou k podání nabídky k veřejné zakázce č. j. VZ039/2014 s názvem „Dodávky příslušenství k hudebním nástrojům“.

Požadavky na zpracování nabídky jsou uvedeny ve Výzvě k podání nabídky a jejích přílohách, které jsou součástí této zprávy. Lhůta na podání nabídky je do 11. 12. 2014 do 10:00.

Informujte nás, zda budete v rámci této zakázky podávat nabídku.
V případě nejasností či dotazů mne kontaktujte.
S pozdravem

Věra Chmelárová
vera.smejkalova@rozhlas.cz
Oddělení veřejných zakázek
Český rozhlas


Přílohy
- VZ039_2014_Příslušenství k hudebním nástrojům.zip (1.41 MB)