Veřejná zakázka: MR21/2021 - Antigenní testy ze slin

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 996
Systémové číslo: P21V00000046
Evidenční číslo zadavatele: MR21/2021
Datum zahájení: 14.04.2021
Nabídku podat do: 22.04.2021 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: MR21/2021 - Antigenní testy ze slin
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky
 • Zakázka na rámcovou dohodu.

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zajištění nákupu antigenních testů ze slin umožňující identifikaci přítomnost viru SARS-CoV-2.

V rámci tohoto výběrového řízení bude nejdříve uzavřena smlouva s jedním vybraným dodavatelem, jehož nabídka bude vybrána jako nejvýhodnější, a to na dodání 2 500 kusů testů do 30. 4. 2021.

Následně bude uzavřena rámcová kupní dohoda s nejméně 2 a nejvýše 6 účastníky, kteří se v rámci hodnocení umístí na prvních 6 místech.

Zadavatel předpokládá, že na základě rámcové dohody bude poptávat zejména antigenní testy ze slin, nicméně vzhledem k dynamicky se vyvíjející situaci testování si vyhrazuje možnost v rámci dílčích minitendrů v případě potřeby poptávat také dodání antigenních testů na přítomnost viru SARS-CoV-2 prováděných jiným způsobem než ze slin (zejm. z přední části nosu či dutiny ústní).

Celková předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 1.841.768,- Kč (slovy: jeden milión osm set čtyřicet jedna tisíc sedm set šedesát osm korun českých) bez DPH, přičemž předpokládaná hodnota smlouvy vzešlé z této veřejné zakázky činí 150.000,- Kč bez DPH a předpokládaná hodnota rámcové dohody vzešlé z této veřejné zakázky činí 810.000,- Kč bez DPH, celkem z této veřejné zakázky 960.000,- (slovy: devět set šedesát tisíc korun českých) bez DPH. Zadavatel stanovil předpokládanou hodnotu veřejné zakázky s ohledem na sčítání hodnoty s obdobným předmětem plnění v jiných veřejných zakázkách.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 960 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Hlavní město Praha
 • Praha

Zadavatel

 • Úřední název: Český rozhlas
 • IČO: 45245053
 • Poštovní adresa:
  Vinohradská 12
  120 99 Praha 2
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60052458

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://verejnezakazky.rozhlas.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky