Veřejná zakázka: Část 2 VZ: Dodávka propagačních (reklamních) předmětů pravidelné povahy

Informace o části veřejné zakázky

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka/soutěž byla zrušena.
DBID: 987
Jedná se o část veřejné zakázky: VZ11/2021 - Zajištění propagačních (reklamních) předmětů

Název a popis předmětu

  • Název: Část 2 VZ: Dodávka propagačních (reklamních) předmětů pravidelné povahy
  • Zakázka na rámcovou dohodu.

Stručný popis předmětu:
Předmětem této části veřejné zakázky je dodávka propagačních (reklamních) předmětů, které nelze v čase vypsání tohoto zadávacího řízení detailně specifikovat, a budou poptávány vždy v rámci zadání konkrétní dílčí zakázky.


Předpokládaná hodnota

  • 10 000 000 Kč bez DPH

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků