Veřejná zakázka: Část 1 VZ: Dodávka propagačních (reklamních) předmětů pravidelné povahy

Informace o části veřejné zakázky

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 986
Jedná se o část veřejné zakázky: VZ11/2021 - Zajištění propagačních (reklamních) předmětů

Název a popis předmětu

  • Název: Část 1 VZ: Dodávka propagačních (reklamních) předmětů pravidelné povahy
  • Zakázka na rámcovou dohodu.

Stručný popis předmětu:
Předmětem této části veřejné zakázky je dodávka propagačních (reklamních) předmětů dle podrobného popisu plnění uvedeného v příloze č. 5.1 – Technická specifikace (pro dílčí zakázku č. 1) této ZD.


Předpokládaná hodnota

  • 5 000 000 Kč bez DPH

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky