Veřejná zakázka: VZ48/2020 - Dodávání vizuálního obsahu na webové stránky Českého rozhlasu

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 946
Systémové číslo: P20V00000160
Evidenční číslo zadavatele: VZ48/2020
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2020-045675
Datum zahájení: 22.12.2020
Nabídku podat do: 22.01.2021 12:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: VZ48/2020 - Dodávání vizuálního obsahu na webové stránky Českého rozhlasu
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je v části 1. dodávání aktuálních zpravodajských fotografií z domova i ze světa a v části 2. dodávání editoriálních a ilustračních fotografií.

Zadavatel rozdělil podle § 101 ZZVZ veřejnou zakázku na 2 části:

Část 1 VZ: Dodávání aktuálního zpravodajského vizuálního obsahu z domova a z celého světa
• Předmětem této části veřejné zakázky je dodávání aktuálních fotografií z domova a z celého světa. Bližší specifikace předmětu plnění pro tuto část veřejné zakázky je uvedena v příloze č. 5.1 této zadávací dokumentace.
• předpokládaná hodnota za 3 roky: 3.060.000,- Kč bez DPH
• Pro tuto část bude uzavřena mezi zadavatelem a jedním dodavatelem, který podá nabídku pro tuto část a umístí se na základě provedeného hodnocení na 1.místě v pořadí, smlouva o poskytování služeb.

Část 2 VZ: Dodávání editoriálního a ilustračního vizuálního obsahu
• Předmětem této části veřejné zakázky je dodávání editoriálních a ilustračních fotografií. Bližší specifikace předmětu plnění pro tuto část veřejné zakázky je uvedena v příloze 5.2 této zadávací dokumentace.
• Předpokládaná hodnota pro tuto část za 3 roky činí 1.300.000,- bez DPH.
• Pro tuto část bude uzavřena mezi zadavatelem a jedním dodavatelem, který podá nabídku pro tuto část a umístí se na základě provedeného hodnocení na 1. místě v pořadí, smlouva o poskytování služeb.

Dodavatel je oprávněn podat v rámci tohoto zadávacího řízení pouze jednu nabídku, přičemž je oprávněn podat nabídku pouze do jedné z jeho částí. Pokud dodavatel podá jednu nabídku, která svým obsahem bude nabídkou do více části, či více nabídek do více části tohoto zadávacího řízení, bude to bráno jako nerespektování a porušení zadávacích podmínek, což bude důvodem pro jeho vyloučení z další účasti na tomto zadávacím řízení.

Pro každou část této veřejné zakázky uzavře zadavatel samostatnou smlouvu o poskytování služeb s jedním účastníkem. Pořadí dodavatelů v jednotlivých částech bude stanoveno podle níže vymezených kritérií hodnocení. Podmínky a požadavky uvedené v zadávací dokumentaci platí shodně pro všechny části veřejné zakázky, není-li uvedeno jinak.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 5 980 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Praha
 • Středočeský kraj
 • Jihočeský kraj
 • Plzeňský kraj
 • Karlovarský kraj
 • Ústecký kraj
 • Liberecký kraj
 • Královéhradecký kraj
 • Pardubický kraj
 • Kraj Vysočina
 • Jihomoravský kraj
 • Olomoucký kraj
 • Zlínský kraj
 • Moravskoslezský kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Český rozhlas
 • IČO: 45245053
 • Poštovní adresa:
  Vinohradská 12
  120 99 Praha 2
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60052458

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://verejnezakazky.rozhlas.cz)

Kontakt

Části veřejné zakázky

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy