Veřejná zakázka: VZ13/2020 - Servis, údržba, opravy, havarijní opravy, revize a kontroly VRV systémů, klimatizačních jednotek, VZT zařízení v objektech ČRo

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 820
Systémové číslo: P20V00000034
Evidenční číslo zadavatele: VZ13/2020
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 26.03.2020
Nabídku podat do: 22.04.2020 12:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: VZ13/2020 - Servis, údržba, opravy, havarijní opravy, revize a kontroly VRV systémů, klimatizačních jednotek, VZT zařízení v objektech ČRo
 • Druh veřejné zakázky: Služby
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění této veřejné zakázky ve všech částech je zajištění zejména těchto služeb: servisní prohlídky, údržba, opravy, havarijní opravy, revize a kontroly VRV systémů, klimatizačních jednotek, VZT zařízení v objektech ČRo, a to vždy na základě uzavřené rámcové dohody mezi zadavatelem a právě jedním účastníkem pro danou část veřejné zakázky.

Konkrétní specifikace technických zařízení i specifikace podmínek provádění služeb jsou vymezeny v přílohách týkajících se vždy dané konkrétní části veřejné zakázky (přílohy č. 3.1 – 3.4 zadávací dokumentace).

Zadavatel rozdělil ve smyslu ustanovení § 101 ZZVZ veřejnou zakázku na 4 části:

Část 1 VZ: Servisní prohlídky, údržba, opravy, havarijní opravy, revize a kontroly VRV systémů, klimatizačních jednotek, VZT zařízení v objektech ČRo – oblast Čechy - střed

Předmětem této části veřejné zakázky je zajištění služeb v následujících objektech ČRo:
ČRo Komplex ČRo, Vinohradská 12, Římská 13, Římská 15, Praha 2,
ČRo Regina a ČRo Region, Středočeský kraj, Hybešova 10, Praha 8
ČRo České Budějovice, U Tří lvů 1, 370 01 České Budějovice
ČRo Sever, Na Schodech 10, 400 01 Ústí nad Labem
ČRo Liberec, Modrá 1048, 460 06 Liberec 6
ČRo Hradec Králové, Havlíčkova 292, 501 01 Hradec Králové
ČRo Pardubice, Svaté Anežky České 29, 530 02 Pardubice

Předpokládaná hodnota této části veřejné zakázky za 2 roky: 2.200.000,- Kč (slovy: dva miliony dvě stě tisíc korun českých) bez DPH.

Část 2 VZ: Servisní prohlídky, údržba, opravy, havarijní opravy, revize a kontroly VRV systémů, klimatizačních jednotek, VZT zařízení v objektech ČRo – oblast Čechy – západ

Předmětem této části veřejné zakázky je zajištění služeb v následujících objektech ČRo:
ČRo Plzeň, Nám. Míru 10, 301 00 Plzeň
ČRo Karlovy Vary, Zítkova 3, 360 01 Karlovy Vary

Předpokládaná hodnota této části veřejné zakázky za 2 roky: 400.000,- Kč (slovy: čtyři sta tisíc korun českých) bez DPH.

Část 3 VZ: Servisní prohlídky, údržba, opravy, havarijní opravy, revize a kontroly VRV systémů, klimatizačních jednotek, VZT zařízení v objektech ČRo – oblast Morava - jih

Předmětem této části veřejné zakázky je zajištění služeb v následujících objektech ČRo:
ČRo Region, Vysočina, Masarykovo náměstí 42, 586 01 Jihlava
ČRo Brno, Beethovenova 4, Brno
ČRo Brno, Vsetínská 32/7, Brno
ČRo Zlín, Osvoboditelů 187, 760 01 Zlín

Předpokládaná hodnota této části veřejné zakázky za 2 roky: 350.000,- Kč (slovy: tři sta padesát tisíc korun českých) bez DPH.

Část 4 VZ: Servisní prohlídky, údržba, opravy, havarijní opravy, revize a kontroly VRV systémů, klimatizačních jednotek, VZT zařízení v objektech ČRo – oblast Morava - sever

Předmětem této části veřejné zakázky je zajištění služeb v následujících objektech ČRo:
ČRo Olomouc, Horní nám. 20, Horní nám. 21, 771 06 Olomouc
ČRo Olomouc, Pavelčákova 2/19, 771 06 Olomouc
ČRo Ostrava, Dr. Šmerala 2, Dr. Šmerala 4, Dr. Šmerala 6, 702 00 Ostrava

Předpokládaná hodnota této části veřejné zakázky za 2 roky: 430.000,- Kč (slovy: čtyři sta třicet tisíc korun českých) bez DPH.

Dodavatel je oprávněn podat nabídku na všechny části veřejné zakázky současně nebo jen na jednotlivé části samostatně.

Na profilu zadavatele je možné si stáhnout jak kompletní zadávací dokumentaci, tak i u každé části pouze dokumenty důležité pro danou část veřejné zakázky.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 3 380 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Český rozhlas
 • IČO: 45245053
 • Poštovní adresa:
  Vinohradská 12
  120 99 Praha 2
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60052458

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://verejnezakazky.rozhlas.cz)

Kontakt

Části veřejné zakázky

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy