Veřejná zakázka: Část 2 - Vypracování projektové dokumentace pro opravu střechy garáží v budově Římská 15.

Informace o části veřejné zakázky

fáze zadávacího řízení Vyhodnoceno
Hodnocení je ukončeno, probíhá výběr dodavatele a uzavření smlouvy.
DBID: 813
Jedná se o část veřejné zakázky: MR34/2019 - Projekt na rekonstrukci střechy garáže Vinohradská 12 a Římská 15

Název a popis předmětu

  • Název: Část 2 - Vypracování projektové dokumentace pro opravu střechy garáží v budově Římská 15.

Stručný popis předmětu:
Předmětem této části veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace pro opravu střechy objektu ul. Římská 15, Praha 2 a to v rozsahu pro stavební povolení, výběr zhotovitele a realizaci stavby (jednostupňová dokumentace). Součástí díla musí být též návrh řešení umožňující provedení rekonstrukce s ohledem na zachování provozu ČRO a technologie umístěné na řešené střeše. Součástí díla je demontáž stávající tepelné izolace a hydroizolace a návrh nové skladby, odpovídající požadavkům stávající platné legislativy.


Předpokládaná hodnota

  • 500 000 Kč bez DPH

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy