Veřejná zakázka: Část 1 - Vypracování projektové dokumentace pro opravu střechy garáží v budově Vinohradská 12.

Informace o části veřejné zakázky

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 812
Jedná se o část veřejné zakázky: MR34/2019 - Projekt na rekonstrukci střechy garáže Vinohradská 12 a Římská 15

Název a popis předmětu

  • Název: Část 1 - Vypracování projektové dokumentace pro opravu střechy garáží v budově Vinohradská 12.

Stručný popis předmětu:
Předmětem této části veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace pro opravu střechy garáží objektu ul. Vinohradská 12, Praha 2 a to v rozsahu pro stavební povolení, výběr zhotovitele a realizaci stavby. Střešní konstrukce je atypická a je provedena převážně klenbou s použitím luxfer. Součástí díla musí být též řešení odtokových svodů a navazující klempířské konstrukce.


Předpokládaná hodnota

  • 300 000 Kč bez DPH

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy