Veřejná zakázka: Část 2

Informace o části veřejné zakázky

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 724
Jedná se o část veřejné zakázky: VZ05/2019 - Nákup mediálního prostoru

Název a popis předmětu

  • Název: Část 2
  • Zakázka na rámcovou dohodu.

Stručný popis předmětu:
Část 2 VZ: Zajištění nákupu mediálního prostoru nepravidelné povahy

• předmětem této části veřejné zakázky je zajištění nákupu mediálního prostoru, který nelze v čase vypsání tohoto zadávacího řízení detailně specifikovat a bude poptáván vždy v rámci zadání konkrétní dílčí zakázky;

• předmět a rozsah plnění v rámci této části veřejné zakázky zahrnuje nákup inzerce v tiskovinách, nákup OOH ploch a digitálních formátů - video a display reklamy, přičemž přehled potenciálních položek je uveden v příloze č. 5 – Technická specifikace ZD;

• součástí ceny za nákup OOH ploch jsou také náklady na tisk a jeho instalaci;

• předpokládaná hodnota této části je: 30.000.000,- Kč bez DPH;

• v této části bude uzavřena rámcová dohoda s 1 - 10 vybranými dodavateli;

• v rámci zadávání dílčích veřejných zakázek (tzv. minitendrů) na základě rámcové dohody bude zadavatel konkretizovat své požadavky na aktuálně poptávané plnění, přičemž k podání nabídky budou vyzváni vždy všichni účastníci, s nimiž bude uzavřena rámcová dohoda, resp. zadavatel využije k zadání minitendru postupu s obnovením soutěže mezi účastníky rámcové dohody dle ustanovení § 135 ZZVZ;

• jednotlivé minitendry budou zpravidla probíhat formou elektronických aukcí;

• hodnocení nabídek v tomto zadávacím řízení bude probíhat na základě jejich ekonomické výhodnosti, kterou zadavatel bude hodnotit podle nejnižší nabídkové ceny stanovené na základě dílčí zakázky č. 1 (viz příloha č. 4.1. – Tabulka pro výpočet nabídkové ceny (pro část 2.) ZD).


Předpokládaná hodnota

  • 30 000 000 Kč bez DPH

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky