Veřejná zakázka: Část 1

Informace o části veřejné zakázky

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 723
Jedná se o část veřejné zakázky: VZ05/2019 - Nákup mediálního prostoru

Název a popis předmětu

  • Název: Část 1
  • Zakázka na rámcovou dohodu.

Stručný popis předmětu:
Část 1 VZ: Zajištění nákupu mediálního prostoru pravidelné povahy

• předmětem této části veřejné zakázky je zajištění nákupu mediálního prostoru čítající nákup inzerce v tiskovinách, zajištění nákupu OOH ploch a nákup digitálních formátů – video a display reklamy (podrobný popis plnění je uveden v příloze č. 5 – Technická specifikace ZD);

• součástí ceny za nákup OOH ploch jsou také náklady na tisk a jeho instalaci;

• předpokládaná hodnota této části je 15.000.000,- Kč bez DPH;

• v této části bude uzavřena rámcová dohoda s jedním vybraným dodavatelem;

• v rámci zadávání dílčích objednávek na základě rámcové dohody bude zadavatel konkretizovat své požadavky na aktuálně poptávané plnění dle předem vybraného koše (viz. Příloha č. 4.1 – Tabulka pro výpočet nabídkové ceny (pro část 1.) ZD).


Předpokládaná hodnota

  • 15 000 000 Kč bez DPH

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky