Veřejná zakázka: MR07/2019 - SW podpora redakčního systému iNEWS

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka byla zrušena.
DBID: 707
Systémové číslo VZ: P19V00000017
Evidenční číslo zadavatele: MR07/2019
Datum zahájení: 30.04.2019
Nabídku podat do: 14.05.2019 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: MR07/2019 - SW podpora redakčního systému iNEWS
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zajištění SW podpory od výrobce firmy AVID pro redakční systém iNEWS, který Český rozhlas vlastní a používá, na dobu od 1. 6. 2019 do 30. 11. 2019.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 850.000,- Kč (slovy: osm set padesát tisíc korun českých) bez DPH.

Zadavatel tímto upozorňuje, že finanční plnění odpovídající výši předpokládané hodnoty veřejné zakázky zároveň představuje veškeré finanční prostředky, jimiž zadavatel pro plnění veřejné zakázky disponuje a nebude tak schopen přijmout nabídky s celkovou nabídkovou cenou v Kč bez DPH přesahující výši předpokládané hodnoty veřejné zakázky. S ohledem na výše uvedené nesmí celková nabídková cena účastníka přesáhnout částku 850.000,- Kč bez DPH, jinak bude takový účastník vyloučen ze zadávacího řízení.

Zadavatel si dále vyhrazuje právo poptat další služby, resp. prodloužení poskytování poptávaného plnění dle technické specifikace (dále také jako „opce“). Předpokládaná maximální hodnota této opce činí 850.000,- Kč (slovy: osm set padesát tisíc korun českých) bez DPH, přičemž její konkrétní výše se bude rovnat nabídkové ceně podle části č. 7 písm. B zadávací dokumentace podané v rámci tohoto zadávacího řízení.

Práva využít opci zadavatel využije do 30. 11. 2019. Zadavatel je oprávněn opci nevyužít, případně využít jen zčásti.

Celková předpokládaná hodnota veřejné zakázky společně s opcí činí dohromady 1.700.000,- Kč (slovy: jeden milion sedm set tisíc korun českých) bez DPH.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 700 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Český rozhlas
 • IČO: 45245053
 • Poštovní adresa:
  Vinohradská 12
  120 99 Praha 2
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60052458

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://verejnezakazky.rozhlas.cz)

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků